• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tulevaisuuksia Euroopalle: OAJ:n tavoitteet Eurooppa-politiikalle 2024–2029

OAJ haluaa herättää Suomea europarlamentissa, komissiossa ja huippukokouksissa edustavat päättäjät siihen, millainen merkitys ja potentiaali koulutuksella ja tutkimuksella on koko maanosan kannalta.

Suomen jäsenyys Euroopan unionissa täyttää vuoden 2025 alussa pyöreät kolme vuosikymmentä. Unionin jäsenyys on samaan aikaan arkipäiväistynyt ja mullistanut elämämme. Rajat ovat kaatuneet tavaran, ihmisten ja ideoiden liikkumiselta. Suomi on ottanut käyttöön euron ja passien kannet ovat muuttuneet viininpunaisiksi. Yhteinen Eurooppa-projekti ei ole kuitenkaan missään nimessä valmis. 

OAJ haluaa herättää Suomea europarlamentissa, komissiossa ja huippukokouksissa edustavat päättäjät siihen, millainen merkitys ja potentiaali koulutuksella ja tutkimuksella on koko maanosan kannalta. Ne ovat yhteiskunnan osa-alueita, joissa yhteistyöllä kaikki osapuolet voivat saavuttaa enemmän. Sivistys, osaaminen ja tutkimus ovat kivijalkoja, joiden varaan vakaus, kansainvälinen kilpailukyky ja koko Euroopan tuleva menestys voidaan rakentaa.

Miltä sivistysmyönteinen EU sitten näyttäisi? Käytännössä kyse on esimerkiksi siitä, että koulutuksen ja tutkimuksen osuutta EU:n budjetissa kasvatetaan ja tutkimusrahoituksen hakemusbyrokratiaa kevennetään. Että tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus saadaan selkeäksi osaksi EU:n oikeusvaltioperiaatetta. Se on sitä, että Euroopan laajuinen sivistys, liikkuvuus ja koulutusyhteistyö vahvistuvat ja koko Eurooppaa koskettavaan opettajapulaan vastataan opettajan ammatin vetovoimaa parantamalla. EU:n alueelle on rakennettava myös reiluja työmarkkinoita yhteistyössä työntekijöiden ja palkansaajajärjestöjen kanssa. Samaan aikaan ikääntyvän maanosan osaajapulaan pitää vastata myös maahanmuuton ja onnistuneen kotoutumisen keinoin.

Ihan konkreettisesti suomalaisilla mepeillä on oltava paikkoja EU:n koulutusta, tutkimusta ja työelämää koskevissa valiokunnissa, eli niissä pöydissä, joissa näistä asioista päätetään.

Mitä juuri sinä voit tehdä asian eteen? Jaa näitä sisältöjä aihetunnisteilla #eurovaalit2024 ja #tulevaisuuksiaeuroopalle. Ole yhteydessä ehdokkaaseesi tai puolueeseesi ja kysy miten he edistävät sivistyksen ja koulutuksen asiaa. Kirjoita aiheesta sosiaalisen median kanaviin tai lehtien mielipidepalstoille.

Eurooppa ei ole vain maanosa tai poliittinen yhteisö. EU on kansalaistensa summa, ja jokainen meistä voi osaltaan edistää maanosan kirkkaampaa tulevaisuutta.Katarina Murto, OAJ:n puheenjohtaja
 

Tulevaisuudenkestävä Eurooppa syntyy osaamisella ja tutkimuksella

EU:n on edistettävä sivistystä ja koulutusyhteistyötä

Euroopan unioni on arvoyhteisö, jonka kivijalkoja ovat demokratia, oikeusvaltio, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys ja rauha Euroopassa. Näitä EU voi edistää panostamalla sivistykseen, osaamiseen ja tutkimukseen.

Koulutus kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen päätösvaltaan, ja näin pitää olla tulevaisuudessakin. Se ei tarkoita sitä, etteikö EU:llakin olisi tärkeä rooli.  

Akateemista vapautta ja akateemisen työn vetovoimaa on vahvistettava

Akateemista vapautta ei voi ottaa selviönä. Akateeminen vapaus ja korkeakoulujen autonomia ovat kohdanneet joissakin Euroopan maissa suoranaisia loukkauksia. Euroopassa on tarvetta vahvistaa akateemista vapautta ja korkeakoulujen autonomiaa, tieteen vapautta ja sananvapautta. EU:n nykyiset keinot perusoikeuksien tai akateemisen vapauden turvaamiseksi eivät ole riittäviä.

Euroopan koulutusalueen toimeenpanoa on jatkettava

Euroopan komission tavoitteena on luoda eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Komissio on edistänyt koulutukseen liittyvää vihreää ja digitaalista siirtymää, mutta muilla osa-alueilla on vielä runsaasti tehtävää.

Opettajapula on ratkaistava Euroopassa

Euroopan laajuisen opettajapulan ratkaiseminen on nostettava EU:n strategiseksi painopisteeksi. EU:n on tuettava jäsenmaitaan näiden edistäessä opettajankoulutuksen ja opettajan ammatin vetovoimaa.

EU:n on investoitava tutkimukseen ja kehitystoimintaan

EU pärjää kiihtyvässä globaalissa kilpailussa vain, jos sen alueella olevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan ja uudet ratkaisut ja kasvun paikat hyödynnetään rohkeasti. Rahoituksen painopistettä on siirrettävä korkean laadun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotta Euroopasta tulee maailman vetovoimaisin ja vahvin osaamiskeskittymä. Yliopistosektorilla EU:n on tähdättävä maailman kärkeen.

Onnistunut maahanmuutto keskeisenä ratkaisuna osaajapulaan

Pienenevä ja vanheneva väestö uhkaavat romuttaa huoltosuhteen koko Euroopassa. Eurooppa tarvitsee osaavia tekijöitä, jotta yhteiskuntamme pysyvät toiminnassa ja työntekijöitä on kaikkiin ammatteihin.

  

Reilut työmarkkinat ja hyvät työolot

Työntekijöiden ja palkansaajajärjestöjen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta Euroopan maissa ja EU:n komission on käytävä niiden kanssa laajaa vuoropuhelua (ns. EU-tason sosiaalidialogi).

  

Lue ohjelma

 

Lisätietoja antaa

Jaakko Salo

Koulutuspolitiikan päällikkö

020 748 9651 jaakko.salo@oaj.fi @JJJSalo