• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n sähköisten jäsenpalvelujen ja liittymisen käyttökatko jatkuu keskiviikkoon 23.6.  Lue lisää. Maksuton puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14, p. 0800 418 401. Huom! Yhteydenottolomakkeet toimivat normaalisti!

Työsuojelu

Kuvituskuva

Työnantajan velvoitteena on huolehtia työympäristön turvallisuudesta, tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Työsuojelu on kuitenkin yhteistyötä, sillä hyvä työympäristö rakennetaan yhdessä.

Työsuojelu on yksi työhyvinvoinnin rakentajista, sillä työsuojelunormien ja -sopimusten avulla ylläpidetään, edistetään ja tarvittaessa parannetaan yksilön työhyvinvointia. Lähtökohtana on, että työhyvinvointi otetaan huomioon työpaikkojen normaalissa arjessa. Vaarojen selvitys ja arviointi on olennainen osa työsuojelua.

Työnantajalla on vastuu työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa, mutta jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan työsuojeluasioiden käsittelyyn työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhteistoiminta työpaikalla on sekä välitöntä että edustuksellista. Välitön yhteistoiminta on esimiehen ja työntekijöiden välistä jatkuvaa ja jokapäiväistä keskustelua työhön liittyvistä asioista. Edustuksellisessa yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön edustajat käsittelevät laajasti organisaatiota koskevia asioita.

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Edustuksellisessa työsuojelun yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunta toimivat työntekijöiden edustajina. Jokaisessa päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa ei välttämättä ole työsuojeluvaltuutettua tai -toimikuntaa, mutta jokaisella työnantajalla on. Selvitä, kuka on oman työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojelupäällikkö on toimii työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa.

Ilmoita puutteet työoloissasi

Koska työsuojelu on yhteispeliä, sinun velvollisuutesi on ilmoittaa, mikäli havaitset puutteita työoloissasi. OAJ on laatinut valmiin työsuojeluilmoituslomakkeen, jonka voit ladata alta.

Lomakkeella voit ilmoittaa esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin liittyvät viat tai epäkohdat tai ylikuormittumiseen liittyvät tilanteet ja asiat, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.