• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Keinoja eettisen työkuorman hallintaan etsittiin yhdessä Ylöjärvellä 

29.04.2024 - 09.39 Uutinen
Kuvituskuva
Hankkeen vetäjä Tarja Työläjärvi (kuva Leena Koskela).

Lähes joka kuudes Ylöjärven kaupungin palveluksessa oleva opettaja osallistui paikallisyhdistyksen järjestämään työnohjaukseen. OAJ:n työhyvinvointirahasto tuki ylöjärveläisten hanketta yli 30 000 eurolla.

Ylöjärven kaupunki auttoi hankkeen toteutuksessa ja maksoi osan kuluista. Esimerkiksi alkukysely opetushenkilöstölle toteutettiin kaupungin avustuksella. Kaikille opettajille varattiin työaikaa osallistua yhteisiin luentoihin.

Pitkäkestoisin osuus, ryhmätyönohjaukset, järjestettiin neljänä iltapäivätapaamisena lukuvuonna 2022-23. Osallistujat saivat käyttää työnohjaukseen työaikaa. Kaupunki kattoi sijaiskulut ja tarjosi tilat.

Työnohjaukseen osallistui 66 Ylöjärven reilusta neljästäsadasta opettajasta. Heistä muodostettiin kymmenen ryhmää sen mukaan, että samalla koulutusasteella toimivat ja samankaltaista työtä tekevät olivat samoissa ryhmissä. Ryhmiin osallistui sekä peruskoulun, lukion että varhaiskasvatuksen opettajia. 

Taustalla huoli opettajien kuormittuneisuudesta

Työhyvinvointihankkeen valmistelu lähti liikkeelle paikallisen työsuojeluvaltuutetun ehdotuksesta. Paikallisyhdistyksen hallituksessa keskusteltiin, kuinka jäseniä voitaisiin auttaa jaksamaan työssään. Viestit kentältä kertoivat opettajien kuormittuneisuudesta.

Ylöjärven kouluissa oli tapahtunut hallinnollisia muutoksia kouluissa ja henkilöstöä oli vaihtunut. Uudet työyhteisöt ja johtamisen muutokset koettelivat henkilöstön sopeutumiskykyä. Lisäksi opetustyön arjessa moni tunsi, ettei pystynyt tukemaan lasten ja nuorten opiskelua niin hyvin kuin olisi halunnut. Lisäksi moni oppilas tarvitsi aiempaa enemmän yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Tarja Työläjärvi tarttui hankkeen vetovastuuseen tultuaan valituksi Ylöjärven OAJ:n puheenjohtajaksi. Tämä Kauraslammen koulun biologian, maantieteen ja terveystiedon lehtori on kokenut yhdistysvaikuttaja ja muun muassa OAJ:n valtuutettu.

Hanke sai Työläjärven pohtimaan, mitä eettinen työkuorma opetustyön yhteydessä tarkoittaa.

– Opetustyössä eettistä työkuormaa voi kertyä monestakin syystä. Ristiriitaa voi syntyä, kun opettaja haluaisi tukea oppilasta enemmän, mutta koulutuksen resurssit ja omat voimavarat tulevat vastaan. Työyhteisön jäsenillä voi olla myös pedagogisia näkemyseroja, kuinka kouluarjen ongelmiin pitäisi puuttua. Nykyinen opetustyö ei ehkä enää vastaa sitä ideaalia, mikä itsellä aiemmin oli, Työläjärvi puntaroi.

Kyselyissä tuli esille monia myönteisiäkin kokemuksia opetuksen arjesta. Opettajat pitivät työtään merkityksellisenä ja valtaosa koki, että pystyy hoitamaan työnsä hyvin. Alkukyselyyn saatiin yhteensä 281 vastausta.

Ryhmätyönohjaukseen osallistuneilta kiitosta

Eettinen työkuorma yhdessä hallintaan -hankkeeseen liittyi Työläjärven mukaan kiireisiä vaiheita erityisesti projektin alkupuolella. Sähköpostien ja yhteydenottojen suuri määrä yllätti hänet, mutta tilanne tasaantui, kun ohjausryhmät oli muodostettu ja ne pääsivät liikkeelle ammattitaitoisten ja koulutettujen työnohjaajiensa johdolla.

Osallistujien antama myönteinen palaute sai Työläjärven ja OAJ Ylöjärven hallituksen vakuuttuneeksi siitä, että hanke tuli tarpeeseen ja se kannatti toteuttaa.

– Erityisesti ryhmätyönohjaukseen osallistuneet kertoivat saaneensa uusia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka auttavat ylläpitämään työkykyä. Ajattelimme yhdistyksessä, että hanke vaikuttaisi esimerkin voimalla työnantajaan. Kun olimme ensin itse aktiivisia paikallisyhdistyksessä, työnantaja huomaisi työnohjauksen merkityksen ja ottaisi seuraavaksi aloitteen itselleen, Työläjärvi toivoo.  

Luokanopettaja Pilvi Musta Ylöjärveltä (kuva Marjaana Malkamäki).

Uuden uran alkupuolella oleva oppi työn rajaamista

Luokanopettaja Pilvi Mustan työpaikkana on noin 350 oppilaan alakoulu Ylöjärvellä. Hän luonnehtii työpaikkaansa ihanaksi ja rehtoriaan kannustavaksi. Myönteisistä lähtökohdista huolimatta hän tunsi opetustyössä riittämättömyyden ja yksinäisyyden tunteita.

Musta oli valmistunut luokanopettajaksi keväällä 2021. Vaikka hän oli tehnyt opettajan sijaisuuksia Tampereen yliopiston normaalikoululla, oli Siivikkalan koulu hänen ensimmäinen vakituinen opettajatyöpaikkansa, jossa olisi toiveena viihtyä pitkään ja kantaa vastuuta työyhteisön jäsenenä. 

– Silloin vasta hahmotin, millaisessa ristitulessa opettaja on. Luokanopettaja kohtaa työssään odotusten ja täyttymysten välisen kuilun. Esimerkiksi inkluusion toteuttaminen kysyy huomattavan paljon voimia. 

Musta sai perspektiiviä työtilanteeseensa siitä, että hän oli ehtinyt tehdä vuosikaudet uraa toisella alalla. Luokanopettajan työ oli hänen toiveammattinsa, mutta tätäkö se oli?

– Ryhmätyönohjauksen vetäjä herätti minut tiukalla lausahduksellaan: ”arjen ei kuulu olla tuollaista. Sinähän juokset vaan, et ehdi edes hengähtää. Täytyy tehdä muutos, että jaksat tehdä tätä työtä”.

Jo muutostarpeen ääneen lausuminen huojensi Mustan mukaan hänen kuormaansa. 

– Tein muutoksen siihen, millainen olen osana työyhteisöä. Aloin hakea inhimillisempää tapaa tehdä työtä ja päätin pyrkiä siihen, etten turhaan kuormittaisi myöskään kollegojani. Kaikkea ei voi tehdä sata lasissa, eikä tarvitsekaan.

– Oli rakentavaa päästä purkamaan työkokemuksia yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Kun ryhmässäni oli vielä eri vaiheessa työuraa olevia opettajia, avarsi sekin ajatteluani. Opin että joskus vähemmän onkin enemmän, Pilvi Musta lausahtaa.  

Lue lisää OAJ:n työhyvinvointirahastosta ja tutustu rahaston avustamiin hankkeisiin. 

 

Teksti Heikki Sahlman

Kuvat Leena Koskela ja Marjaana Malkamäki