• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OAJ apunasi

Eikö ratkaisua löytynyt? Oma luottamusmiehesi ja OAJ:n toimiston asiantuntijat tukevat ja auttavat sinua työelämän eri tilanteissa.

Ei huolta, jos et löytänyt ratkaisua! OAJ on apunasi työelämän erilaisissa tilanteissa, ja usein ongelmat ratkeavat paikallisesti jo työpaikalla. Katso, ketkä auttavat sinua.

Luottamusmies auttaa

Luottamusmies edustaa työpaikoilla ammattijärjestöä ja siihen kuuluvia työntekijöitä. OAJ:n jäsenenä saat apua oman työpaikkasi luottamusmieheltä, joka valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimusten ja lakien noudattamista työpaikoilla.

Luottamusmies välittää tietoa ja huolehtii siitä, että työntekijät saavat tarvitsemansa tuen työelämän muutos- ja ongelmatilanteissa. Yleensä ongelmat ratkeavat yhdessä luottamusmiehen kanssa.

Luottamusmies auttaa sinua muun muassa seuraavissa asioissa:
 • työaika ja palkkaus
 • palvelussuhteen ehdot
 • virkavapaat
 • määräaikaisuudet
 • varoitukset, irtisanomiset ja lomautukset.

Työsuojeluvaltuutettu auttaa

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä työnantajalle ja työsuojeluviranomaisille. Hän perehtyy työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin tekijöihin, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Työsuojeluvaltuutettu on kaikkien työpaikan työntekijöiden edustaja. Jos työpaikallasi on työturvallisuuteen tai -terveyteen liittyviä ongelmia, kannattaa kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Työsuojeluvaltuutettu auttaa sinua muun muassa seuraavissa asioissa:
 • työhyvinvointi ja työssäjaksaminen
 • työturvallisuus
 • kuormittuminen
 • työterveyshuollon toimivuus.

Paikallisyhdistys auttaa

Mikäli työskentelykunnassasi tehdään paikallisia, ainoastaan opettajia koskevia sopimuksia, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja on allekirjoittanut sopimukset.

Jos sinulle tulee kysyttävää oman työskentelykuntasi paikallisista sopimuksista, oma paikallisyhdistyksesi auttaa sinua.

Paikallisyhdistys auttaa sinua muun muassa seuraavissa asioissa:
 • kasvatuksen ja koulutuksen resurssit
 • paikalliset koulutusasiat
 • aloitteet OAJ:n toiminnan kehittämiseksi
 • yhdistystoiminta
 • jäsenasiat
 • järjestäjäverkkoa koskevat asiat
 • koulujen lakkautukset.

OAJ:n toimisto auttaa

Jos ongelmat eivät ratkea luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai paikallisyhdistyksen avulla, on syytä kääntyä OAJ:n toimiston asiantuntijoiden puoleen. Erityisesti lakiasioissa on hyvä ottaa yhteyttä suoraan OAJ:n lakimiehiin.

Palvelemme jäseniämme sekä puhelimitse että verkossa.

Ota yhteyttä OAJ:n toimistoon!