• logo
  • logo
Sopimukset

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Vuosityöaika tekee perusopetuksen opettajien kaiken työn näkyväksi.

OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuun 2018 lopussa sopimuksen perusopetuksen vuosityöajan kokeilusta. Kevään 2018 aikana useassa kaupungissa käytiin paikallisia neuvotteluita paikallisesta kokeilusopimuksesta ja soveltamisohjeista.

Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa neuvottelut etenivät paikallisiin sopimuksiin, jotka hyväksyttiin ensin kunkin kaupungin paikallisyhdistyksessä ja opetustoimessa, sitten keskustasolla OAJ:n hallituksessa ja kuntatyönantajia edustavassa KT:ssä.

Kokeilu käynnistyi 1.8.2018, ja kokeilu voi kestää 31.7.2021 saakka.

Alkuvaiheessa mukana seitsemän koulua

Alkuvaiheessa perusopetuksen vuosityöaikakokeilu rajoittuu seitsemään neuvotteluiden kuluessa kiinnostuksensa ilmaisseeseen alakouluun, joissa opettajat äänestivät omasta halukkuudestaan osallistua kokeiluun. OAJ:n hallitus on linjannut, että kokeiluun voivat osallistua vain sellaiset koulut, joiden opettajat haluavat osallistua.

Mukana ovat Kariston, Kasakkamäen ja Myllypohjan koulut Lahdesta, Laakavuoren ja Poikkilaakson koulut Helsingistä sekä Leppäkorven ja Vierumäen koulut Vantaalta.

Kolmivuotinen kokeilu voidaan myös irtisanoa

Kokeilun on tarkoitus kestää kolme vuotta, mutta kokeilusopimus on mahdollista irtisanoa myös kesken kolmivuotiskauden, jos käy ilmi, että OAJ:n hallituksen kokeilulle asettamat tavoitteet eivät näytä toteutuvan.

Kokeilun ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida, mihin suuntaan työaikamalleja jatkossa tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat entistä paremmin opettajien nykyistä työtä. Vuosityöaikamalli on tapa yrittää vastata haasteeseen.

Tutustu tavoitteisiin (PDF)

Kohti kokonaisvaltaista työnkuvan hahmottamista

Peruskoulun opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1 520 tuntia. Kokeilun avulla siirrytään opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmän mukaisesta oppituntien laskemisesta kohti kokonaisvaltaista opettajan työnkuvan hahmottamista. Itse koulupäivän arkea ei työaikajärjestelmällä ole tarkoitus muuttaa.

Kokeilu mahdollistaa sellaistenkin työtehtävien korvaamisen, joita OVTES ei opetusvelvollisuustyöajassa tunnista. Työaikaa voidaan määritellä käytettäväksi esimerkiksi pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, erilaisten projektien läpiviemiseen, niihin lukuisiin hankkeisiin, joissa koulut ovat mukana, erilaisiin teemapäiviin ja muuhun koulutyön perusarkeen.

Myöskään opettajien työpäivien lukumäärä ei muutu, vaan se pysyy lain mukaisessa 190 päivässä. Niin ikään kaikki oppilaiden ja opettajien loma-ajat säilyvät kokeilussa ennallaan.

Jos tehtävät lisääntyvät, lisääntyvät myös työaika ja palkka

Kokeilulla ei myöskään rajoiteta nykyisiä opetustuntimääriä eli työaika ja vastaavasti palkka voivat olla sopimuksen perustasoa korkeammat. Vuosityöajassa kaikille opettajalle määrätyille tehtäville määritellään resurssi työaikana. Jos tehtäviä määritellään enemmän, nousee työaika ja siten myös palkka.

Kokeilun 1 520 tunnin vuosityöaikaan perustuvat hinnoittelutunnuksen mukaiset peruspalkat voit tarkistaa alta löytyvästä dokumentista.

Peruskoulun kokeilupalkat (PDF)

Kokeiluista neuvotellaan nyt Turussa ja Vaasassa

Tällä hetkellä perusopetuksen vuosityöaikaneuvotteluita käydään Turussa ja Vaasassa.

Seuraa kokeilujen etenemistä

Kokeilu on kirvoittanut paljon keskustelua ja kysymyksiä. Tiedotamme kokeilujen etenemisestä sekä sivuillamme että Facebookissa.

OAJ FacebookissaFacebook-ryhmä: Opettajat ja vuosityöaika

Jaa