• logo
  • logo

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilulla selvitetään, vastaisiko vuosityöaika opettajan työn muutokseen. Kokeilun tavoitteena on arvioida, voisiko vuosityöaikajärjestelmä rajata opettajan työmäärää ja saada kaiken opettajan tekemän työn palkanmaksun perusteeksi. Kolmivuotinen kokeilu on käynnissä neljässä kunnassa.

 

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu pähkinänkuoressa

  • Opettajan työ on muutoksessa. Opetusvelvollisuuteen perustuva työaikajärjestelmä ei tunnista opettajan jatkuvasti muuttuvaa työnkuvaa, ja tällöin opettaja tekee osan töistään ilman korvausta. Kokeilu mahdollistaa sellaistenkin työtehtävien korvaamisen, joita ei korvata nykyjärjestelmässä.
  • OAJ haluaa lisätä jäsentensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kokeilun avulla selvitämme, auttaisiko vuosityöaika rajaamaan opettajan työmäärää.
  • Tällä hetkellä kokeilussa on mukana kahdeksan koulua neljästä eri kunnasta.
  • Kokeilussa mukana olevat opettajat ovat äänestäneet halukkuudestaan osallistua kokeiluun. Jokaisessa mukana olevasta koulusta vähintään puolet – usein kaksi kolmasosaa – opettajista on kannattanut kokeilua.
  • OAJ voi irtisanoa kolmivuotisen kokeilun, mikäli kokeilukouluissa tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia.
  • Vuosityöaikakokeiluun on mahdollista tulla vielä mukaan.
  • Kyseessä on nimensä mukaisesti kokeilu – ei pysyvä vuosityöaikajärjestelmään siirtyminen.
  • Vuosityöaikakokeilu herättää kysymyksiä ja huolia. OAJ:lle jäsenten etu on aina tärkein. Siksi OAJ:n tavoitteena on aidosti etsiä, millainen työaikajärjestelmä ajaa opettajien etua parhaiten, ja sen vuoksi haluamme kuulla, millaiset asiat siinä eivät toimi tai pitää toimia paremmin. Nämä saadaan selvitetyksi vain kokeilemalla.
  • Päivitämme tälle sivulle ajantasaista vuosityöaikakokeiluun liittyvää tietoa.

Tietoa vuosityöaikakokeilusta

Mikä vuosityöaikakokeilu?

OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuussa 2018 sopimuksen perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Uutta työaikamallia kokeillaan neljässä eri kunnassa. Kolmivuotinen kokeilu on myös mahdollista irtisanoa, mikäli se ei täytä OAJ:n hallituksen asettamia tavoitteita.

Mistä kokeilussa on kyse?

Miksi uutta työaikamallia kokeillaan?

Kokeilulla selvitetään, vastaisiko vuosityöaika opettajan työn muutokseen. Vuosityöajassa kaikki opettajan tekemä työ on näkyvillä ja siten palkanmaksun perusteena. Kokeilun avulla kerätään tietoa, miten nykyistä työaikajärjestelmää tulisi kehittää.

Työaikajärjestelmän kehittäminen

Tätä kokeilu tarkoittaa

Miten kokeilu vaikuttaa työaikaan?

Opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1 520 tuntia. Opettaja saa valita tekemänsä työn ajankohdan, tavan ja paikan vähintään 25 prosentin osalta. Kokeilun tarkoituksena ei ole muuttaa koulun arkea.

Vuosityöaikakokeilun työaika

Miten kokeilu vaikuttaa palkkaan?

Vuosityöaikakokeilussa kaikki opettajan tekemä työ saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kokeilun aikana palkka pysyy vähintään samalla tasolla tai nousee samoilla työtehtävillä.

Vuosityöaikakokeilun palkka

Miten työaikaa suunnitellaan?

Kokeilussa opettajan vuosittainen työaika vahvistetaan työaikasuunnitelmaan. Opettajan ei tarvitse tehdä töitä, joita ei ole suunnitelmassa. Suunnitelman toteutumista seurataan, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Työajan suunnittelu ja seuranta
 

Vuosityöaikakokeilusta ratkaisuja opettajan työn muutokseen? Katso video!

Opettajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Pysyykö työaikajärjestelmä vauhdissa mukana? Vuosityöaikakokeilulla selvitetään, voisiko vuosityöaika vastata opettajan työn muutokseen.

Tavoitteena on löytää malli, jossa jokainen opettajan työtunti saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, kuinka työaikamalleja jatkossa tulisi kehittää.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo ja neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen avaavat videolla vuosityöaikakokeilun raameja.