• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työnohjauksesta vertaistukea pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

27.03.2024 - 09.18 Uutinen
Kuvituskuva
Yhteydenpito työnantajaan ja asioista sopiminen on ammattimaista, käytännöllistä ja sujuvaa, pääluottamusmies Ari Korhonen kertoo.

Tutustuminen työnohjauksessa muiden luottamusmiesten työhön antoi virtaa jatkaa omassa tehtävässä eteenpäin. Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys järjesti työnohjausta opetusalan paikallisille toimijoille.

OAJ Pohjois-Pohjanmaa päätti tarjota työnohjausta alueensa pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Hankesuunnitelma näytti lupaavalta ja herätti kiinnostusta Pohjois-Pohjanmaalla.

Alueyhdistys haki tukea OAJ:n työhyvinvointirahastolta, joka myönsi hankkeelle 19 600 euron avustuksen kevään 2022 hakukierroksella.

Tilaisuuteen tarttui 26 opetusalan paikallista toimijaa. Pääluottamusmiehistä muodostettiin kaksi ryhmää ja työsuojeluvaltuutetuista samaten kaksi ryhmää.

Ajatuksena oli tarjota vaativissa paikallisissa tehtävissä toimiville ohjausta, joka tukisi heidän jaksamistaan neuvottelu- ja luottamustehtävissä. Tavoitteena oli samalla lujittaa alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä ja edistää yhteistyötä. Ohjaus voisi parhaimmillaan kohentaa työhyvinvointia tavalla, josta olisi hyötyä sekä luottamus- että omissa työtehtävissä.

Alueyhdistys edellytti, että työnantaja tukee pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osallistumista ohjaukseen myöntämällä siihen työaikaa. Alueyhdistys ei edes harkinnut koulutuksen järjestämistä iltakoulutuksena, sillä välimatkat maakunnassa ovat pitkiä. Alueyhdistys piti tärkeänä myös, että kaikki voivat osallistua ohjaukseen yhtäläisin ehdoin.

Sivistalainen luottamusmies oppi uutta kunnan luottamusmiesten työstä

Oulun ammattikorkeakoulun pääluottamusmies Ari Korhonen oli yksi harvoja yksityisen opetusalan edustajia työnohjauksessa. Korhonen on matemaattisten aineiden yliopettaja tekniikan osaamisalalla. Koska ammattikorkeakoulu toimii kolmelle kampukselle ja osaamisaloja on kolme, Oamkissa on kolme muuta luottamusmiestä Korhosen lisäksi. Suurten osaamisalayksiköiden lisäksi Oulussa on kielikeskus sekä tki- ja ammatillinen opettajankoulu -yksikkö, joiden opettajajäseniä Korhonen edustaa.

– Useammasta luottamusmiehestä on se etu, että voimme valmistella asioita keskenämme. Työllemme on sikälikin hyvät edellytykset, että työnantajamme ymmärtää, mitä luottamusmies tekee. Yhteydenpito työnantajaan ja asioista sopiminen on ammattimaista, käytännöllistä ja sujuvaa, Korhonen kiittää.

Luottamusmiesten työnohjaus Korhosen mukaan alkoi sujua ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Ohjaus oli sopivan vuorovaikutteista. Parasta antia oli perehtyminen toisten pääluottamusmiesten tilanteisiin ja avoin keskustelu ylipäätään.

– Oli avartavaa kuulla, kuinka erilaisissa oloissa pääluottamusmiehet tekevätkään työtään.
 
– Sain ohjaukseen osallistumisesta kaipaamaani tukea myös omaan työssäjaksamiseeni, joka oli tuolloin koetteilla. Koen että ohjaus tuki asiantuntijuuttani, Korhonen tilittää.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ruskeaan nahkatakkiin pukeutunut Leena Askeli vuorovaikutuksessa kahden selin kameraan päin olevan ihmisen kanssa.

Leena Askeli piti OAJ Pohjois-Pohjanmaan tilaamaa työnohjausta hyödyllisenä.

Työnohjaus osaksi työntekijän vuosihuoltoa?

Leena Askeli osallistui työnohjaukseen yhdistetyn pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun roolissa. Askeli on Limingan kunnan erityisopetuksen koordinaattori.

Paikalliset edunvalvojat kaipaavat Askelin mukaan vertaistukea tehtäväänsä. Tämä korostuu erityisesti kunnissa, joissa pääluottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu toimii käytännössä yksin tehtävässään. Pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun rooli ei aina ole kirkas työnantajallekaan. 

OAJ Pohjois-Pohjanmaan tilaama työnohjaus tuntui Askelista hyödylliseltä, vaikka hän jäi toivomaan, että ohjaus olisi ollut pitkäkestoisempaa.

– Sain aikaa pysähtyä ohjatusti ja pääsin yhdessä toisten kanssa pohtimaan luottamusmiehenä koettuja tilanteita ja niiden synnyttämiä tuntemuksia ja ajatuksia. Työnohjaus menetelmänä oli minulle tuttua jo ennestään ajalta, jolloin toimin erityisluokanopettajana. Oli kuitenkin täysin uusi kokemus käydä asioita läpi yhdessä alueen muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
 
– Suosittelisin kaikille säännöllistä mahdollisuutta reflektoida ja kehittää työtään työnohjauksen avulla. Ja voisiko joskus saada bonuksena yksilöohjausajan? Työnohjaukseen kannattaisi osallistua vuosihuoltotyyppisesti, vaikka erityistä ”vikaa” ei olisikaan tunnistettu. Ohjaukseen pitäisi päästä ennen kuin on pää kainalossa, Askeli tähdentää.  

Työnantajat suhtautuivat myönteisesti

 Pohjois-Pohjanmaan alueen työantajat tarjosivat ohjaukseen käytetyn työajan. Alueasiamies Ville Tertsunen kiittää työnantajia myönteisestä suhtautumisesta.

Ohjauksen kustannukset maksoi puolestaan alueyhdistys OAJ:n työhyvinvointirahaston avustuksella. Työnohjaus kesti syksystä 2022 kevääseen 2023.

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työnohjaus sai kyselyssä myönteistä palautetta ohjaukseen osallistuneilta. Vastaajat toivoivat kylläkin yleisesti, että ohjausjakso olisi ollut pidempi.
 
Lue lisää OAJ:n työhyvinvointirahastosta ja tutustu hankekuvaukseen (hanke 28, rahaston vuosikertomus 2022). 

Teksti Heikki Sahlman

Kuvat Teija Soini