• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Neuvottelut ja sopimukset

OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimukset neuvoteltiin kuluvan vuoden kevään ja kesän aikana. Lue lisää neuvotteluprosessista ja virka- ja työehtosopimuksista.

OAJ neuvottelee

Arjessa

OAJ on läsnä jäsentensä arjessa. Vaikutamme jatkuvasti siihen, että koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisilla on mahdollisimman hyvät edellytykset tärkeän työnsä tekemiseksi.

 

Tutustu opetusalan arkeen!

Mitä opettajan työ on?

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Opettaja tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Opettajien kelpoisuuksista säädetty, jotta voidaan turvata korkea osaaminen.

Opettajan työ

Opetusalalla pääsee myös johtamaan

Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja lisää työhyvinvointia. Johtaminen asiantuntija-alalla on yksi haastavimmista johtotehtävistä. OAJ on mukana tukemassa tätä vaativaa työtä.

Johtotehtävissä opetusalalla

Ammattietiikka ohjaa opettajan työtä

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka luonteeseen kuuluu ammattietiikka. Opettajan ammatti edellyttää, että opettajana työskentelevät noudattavat korkeaa ammattietiikkaa ja että yhteiskunta voi luottaa opettajien toimivan eettisesti kaikissa tilanteissa.

Opetustyön eettiset periaatteet

Kun vahinko sattuu

Kuka on vastuussa, jos lapselle tai oppilaalle tapahtuu jokin vahinko päiväkoti- tai koulupäivän aikana? Tutustu, mitä opettajan vastuulle kuuluu.

Opettajan vastuut ja velvollisuudet

Opettajat tukevat vanhempien kasvatustyötä

Opettajat, johtajat ja rehtorit toimivat huoltajien kanssa yhteistyössä samalla tukien huoltajia heidän tärkeässä kasvatustyössään. Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää, jotta lapsen kasvu ja oppiminen sujuvat mahdollisimman mutkattomasti.

Yhteistyö kodin kanssa

Millaista materiaalia opetuksessa voi käyttää?

Tekijänoikeudet ovat läsnä opettajien jokapäiväisessä arjessa. Opetuksen digitalisoituminen ja oman opetusmateriaalin valmistaminen herättävät tekijänoikeuskysymyksiä.

Tekijänoikeudet ja opettajan työ

Vuoden opetus

Missä toteutetaan opetustyön rohkeita, tulevaisuuteen suuntaavia pedagogisia toimintatapoja ja käytäntöjä? Etsimme vuosittain järjestettävässä Vuoden opetus -kilpailussa toimivia opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä ja tekoja kaikilta kouluasteilta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Vuoden opetus

Vuosityöaikakokeilusta ratkaisuja työn muutokseen?

Kolmivuotinen perusopetuksen vuosityöaikakokeilu pyrkii kohti kokonaisvaltaista opettajan työnkuvan hahmottamista.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Työhyvinvointi

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Lue lisää työhyvinvoinnista työelämäoppaasta.

Lisää työhyvinvointia