• logo
  • logo

Arjessa

OAJ on läsnä jäsentensä arjessa. Vaikutamme jatkuvasti siihen, että koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisilla on mahdollisimman hyvät edellytykset tärkeän työnsä tekemiseksi.

Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019–2020

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi

Vuosityöaikakokeilusta ratkaisuja työn muutokseen?

Kolmivuotinen perusopetuksen vuosityöaikakokeilu pyrkii kohti kokonaisvaltaista opettajan työnkuvan hahmottamista.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Mitä opettajan työ on?

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Opettaja tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Opettajien kelpoisuuksista säädetty, jotta voidaan turvata korkea osaaminen.

Opettajan työ
 

OAJ loves vakaope

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

Varhaiskasvatus
 

Tutustu opetusalan arkeen!

Opetusalalla pääsee myös johtamaan

Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja lisää työhyvinvointia. Johtaminen asiantuntija-alalla on yksi haastavimmista johtotehtävistä. OAJ on mukana tukemassa tätä vaativaa työtä.

Johtotehtävissä opetusalalla

Ammattietiikka ohjaa opettajan työtä

Opettajan ammatti on itsenäinen professio ja vaativa asiantuntijatehtävä, jonka luonteeseen kuuluu ammattietiikka. Opettajan ammatti edellyttää, että opettajana työskentelevät noudattavat korkeaa ammattietiikkaa ja että yhteiskunta voi luottaa opettajien toimivan eettisesti kaikissa tilanteissa.

Opetustyön eettiset periaatteet

Kun vahinko sattuu

Kuka on vastuussa, jos lapselle tai oppilaalle tapahtuu jokin vahinko päiväkoti- tai koulupäivän aikana? Tutustu, mitä opettajan vastuulle kuuluu.

Opettajan vastuut ja velvollisuudet

Opettajat tukevat vanhempien kasvatustyötä

Opettajat, johtajat ja rehtorit toimivat huoltajien kanssa yhteistyössä samalla tukien huoltajia heidän tärkeässä kasvatustyössään. Yhteistyö kodin kanssa on tärkeää, jotta lapsen kasvu ja oppiminen sujuvat mahdollisimman mutkattomasti.

Yhteistyö kodin kanssa

Millaista materiaalia opetuksessa voi käyttää?

Tekijänoikeudet ovat läsnä opettajien jokapäiväisessä arjessa. Opetuksen digitalisoituminen ja oman opetusmateriaalin valmistaminen herättävät tekijänoikeuskysymyksiä.

Tekijänoikeudet ja opettajan työ

Tunnustusta koulutus- ja kasvatusjärjestelmän tasosta ja mallikelpoisesta työyhteisöstä

Valitsemme vuosittain vuoden koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin. Tunnustuksen saa yksikkö, jonka toiminta on esimerkillistä ja jossa viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat tai päiväkodin lapset.

Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti

Vuoden opetus

Missä toteutetaan opetustyön rohkeita, tulevaisuuteen suuntaavia pedagogisia toimintatapoja ja käytäntöjä? Etsimme vuosittain järjestettävässä Vuoden opetus -kilpailussa toimivia opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä ja tekoja kaikilta kouluasteilta varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Vuoden opetus

Ammatillinen uudistuu

Ammatillinen koulutus ja ammatillisen opettajan työ ovat muuttuneet vuodessa ammatillisen reformin vuoksi monella tavalla. Prosessi on kesken ja tuki tarpeen. OAJ:n asiantuntijat ovat koonneet keskeiset asiat tietopaketiksi.

Uusi amis