OAJ:s fond för arbetshälsa fick 133 ansökningar

17.03.2023 - 10:53 Nyheter
Illustration

OAJ:s utvecklingsdirektör Jari Cavernelis glädjer sig över att det kom flera ansökningar till fonden för arbetshälsa än väntat. Det vittnar om aktiva medlemmar och att välbefinnande i arbetet är på tapeten.

Välmåendefrågor är aktuella och på fältet känner man till att OAJ har en egen fond som beviljar stöd till projekt som främjar välbefinnande i arbetet. Så tolkar utvecklingsdirektör Jari Cavernelis årets ansökningsomgång.

– Ansökningskriterierna stramades till så att arbetsgivarens andel ska vara minst 20 procent av projektkostnaderna. Det här gallrade bort en del ansökningar men det var glädjande att vi ändå fick långt över hundra ansökningar. Det säger en hel del om att arbetshälsofrågor är aktuella på arbetsplatserna och att våra medlemmar är aktiva i saken, säger Cavernelis.

– I år påminde vi också om att projektfinansiering inte beviljas för rekreation utanför arbetstid, berättar Cavernelis.

Det här är tredje gången som OAJ delar ut medel ur arbetshälsofonden. Åren 2021 och 2022 beviljades sammanlagt 2,5 miljoner fördelat på 89 projekt.

Det är inte fastslaget hur stort stödbeloppet är år 2023, men placeringsavkastningen är nu sämre vilket också påverkar stödsumman.

Stödbesluten tas i juni och bidragen utbetalas i september.

Läs mera om arbetshälsofonden.