• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahaston tukea haettiin 133 hankkeeseen

16.03.2023 - 07.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointirahasto sai tämän vuoden hakukierroksella 133 tukihakemusta ja avustuksia haettiin yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla. OAJ:n kehitysjohtajan Jari Caverneliksen mukaan hakemusten määrä ylitti odotukset.

Työhyvinvointikysymykset puhuttavat OAJ:n jäseniä ja aktiiveja. Kentällä ollaan tietoisia siitä, että OAJ:lla on oma rahasto, joka jakaa tukea työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Näin kehitysjohtaja Jari Cavernelis tulkitsee tämänvuotista hakemusmäärää.

– Vuoden 2023 haussa tuen ehtoja tiukennettiin niin, että kaikilta työyhteisöjen hakemuksilta edellytettiin työnantajan mukanaoloa vähintään 20 prosentin kustannusvastuulla. Oli arvattavissa, että vaatimus karsii hakemuksia, mutta reippaasti yli sata hakemusta oli iloinen yllätys. Se kertoo työhyvinvointikysymysten ajankohtaisuudesta työpaikoilla ja samalla myös jäsentemme aktiivisuudesta, Cavernelis kiittää.

– Tänä vuonna muistutettiin hakijoita erityisesti myös siitä, ettei OAJ:n rahasto tue vapaa-ajan virkistystoimintaa, vaan ideana on työhyvinvoinnin edistäminen työssä ja työyhteisössä, Cavernelis kertoo.

OAJ:n työhyvinvointirahasto jakaa tukeaan nyt kolmantena vuonna peräkkäin. Vuosina 2021 ja 2022 se jakoi yhteensä 2,5 miljoonaa euroa 89 eri hankkeeseen.

Vuoden 2023 tukisumma ei ole vielä tiedossa, mutta sijoitustuottojen heikkeneminen vaikuttaa myös työhyvinvointirahaston mahdollisuuksiin jakaa tukea. Rahaston pääoma on 15 miljoonaa euroa, mutta OAJ:n rahasto saa jakaa vain sijoitustuottojaan, peruspääomaan ei saa kajota.

OAJ:n hallitus ja puheenjohtajisto päättävät kesäkuussa

Seuraavaksi hakemuksiin perehdytään asiantuntijoiden voimin. Rahaston ohjausryhmä saa koosteen kaikista hakemuksista. Ohjausryhmässä on toimiston asiantuntijoiden lisäksi OAJ:n työhyvinvointityöryhmän puheenjohtaja ja jäsen. 

Ohjausryhmä tekee esityksen tuettavista hankkeista ja tukisummista OAJ:n puheenjohtajistolle ja hallitukselle. Puheenjohtajistolla on valtuudet päättää alle 50 000 euron avustuksista ja tätä suuremmista päättää hallitus.

Päätöksiä tuen saajista on odotettavissa kesäkuussa ja varat tulevat maksuun syyskuussa.

OAJ:n työhyvinvointirahasto voi tukea OAJ:n yhdistysten ja jäsenten muodostamien yhteisöjen työhyvinvointihankkeita. Lisäksi rahasto jakaa stipendejä aihetta käsitteleviin opinnäytetöihin ja väitöskirjatyöhön.

Lue lisää työhyvinvointirahastosta.