OAJ:s fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om eventuella organisatoriska åtgärder

14.03.2023 - 15:25 Nyheter
Illustration

OAJ:s fullmäktige var sammankallat till ett extra möte tisdagen den 14 mars. Fullmäktige gav styrelsen fullmakt att under vårens avtalsförhandlingar besluta om behövliga organisatoriska åtgärder inom universitetssektorn.

OAJ:s fullmäktige höll ett extra möte tisdagen den 14 mars. Vid mötet behandlades endast förhandlingsläget gällande universiteten. Fullmäktige gav styrelsen fullmakt att besluta om behövliga organisatoriska åtgärder inom universitetssektorn under vårens avtalsförhandlingar.

Bildningsarbetsgivarnas arbetskollektivavtal för universitet och övningsskolor sades upp så att de löper ut 31.3.2023. Förhandlingarna om avtalsförhöjningarna för det andra året inleddes i januari, men eftersom resultat inte nåddes sade arbetstagarsidan upp avtalet. Förhandlingarna om ett nytt avtal fortsätter torsdagen den 16 mars.

– Vårt primära mål är alltid att nå lösningar genom förhandlingar, men i varje förhandlingsrunda måste vi också vara beredda på att en lösning inte kan nås förhandlingsvägen. Därför är det av största vikt att vi också förbereder oss för organisatoriska åtgärder, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.

FOSU representerar Akavaförbundens medlemmar som bland annat arbetar med forskning, undervisning, förvaltning och i ledningsuppgifter vid universiteten. Närmare 1 500 lärare och forskare hör till OAJ genom Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL.

OAJ förhandlar som en del av universitetsavtalet om anställningsvillkoren för över 700 lärare och chefer vid övningsskolorna. Övningsskolornas lärare hör som allmänbildande lärare till OAJ:s lokalföreningar.    

Foto: Leena Koskela