OAJ:s styrelse beslutade om påtryckningsåtgärder

09.11.2023 - 10:05 Nyheter
Illustration

OAJ kan inte acceptera den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. Styrelsen har beslutat att skrida mot påtryckningsåtgärder. OAJ anser fortfarande att förhandlingsvägen är den bästa lösningen och är redo att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell.

OAJ:s styrelse samlades i går kväll för att diskutera arbetsmarknadssituationen och särskilt den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet.

– OAJ motsätter sig kraftigt att en exportdriven arbetsmarknadsmodell lagstiftas. Det skulle avsevärt begränsa vår avtalsfrihet, försvåra lönebildningen och utvecklandet av arbets- och tjänstekollektivavtal samt göra medlingsinstitutionen onödig. Risken är att lönerna inom särskilt den kvinnodominerade offentliga sektorn skulle stagnera, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– Vi har under hösten föreslagit att förhandlingar om en arbetsmarknadsmodell skulle inledas mellan centrala förbund och förhandlingsorganisationer. Vi förde en bra diskussion vid arbetsminister Satonens seminarium, men tyvärr beslutade ministern ändå att avstå från en förhandlingsprocess och ärendet gick direkt till remissbehandling, säger Murto.

OAJ:s styrelse beslutade vid ett extra möte den 8 november att skrida mot påtryckningsåtgärder som meddelas senare mera detaljerat.

– OAJ har verkligen en hög tröskel för att vidta påtryckningsåtgärder. Vi är fortfarande redo att förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell och hoppas verkligen att förhandlingar inleds snart, säger Murto.