Privata socialservicebranschen är i avtalslöst läge från första maj

02.05.2023 - 09:52 Nyheter
Illustration

Inget resultat nåddes i avtalsförhandlingarna om det andra årets avtalsförhöjningar för den privata socialservicebranschen. Förhandlingarna avslutades resultatlösa 28.4 och avtalet gick ut 30.4. OAJ är med i avtalet genom ett anslutningsprotokoll.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen sades upp i slutet av mars då man inte nådde enighet om det andra avtalsårets löneförhöjningar. Då fanns det ännu en månad tid för att nå en lösning, men då förhandlingarna avslutades resultatlösa den 28 april löpte avtalet ut två dagar senare.

– I ett avtalslöst läge fortsätter arbetet och löneutbetalningen som vanligt, säger OAJ:s specialsakkunniga Kirsi Sutton.

I ett avtalslöst läge råder det inte längre arbetsfred. Det innebär att organisatoriska åtgärder är möjliga för att påskynda förhandlingarna.

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen gäller en del OAJ-medlemmar som arbetar i privata daghem som lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare. Knappt 800 OAJ-medlemmar omfattas av avtalet.

Dela