Universitetens kollektivavtalsförhandlingar om lönejusteringarna för år 2023 är frysta – löntagarna väntar på fortsättning av Bildningsarbetsgivarna

13.02.2023 - 18:35 Nyheter
Illustration

Avtalsförhandlingarna som gäller årets lönejusteringar för 34 000 universitetsanställda har avslutats åtminstone tills vidare när arbetsgivarnas representant Bildningsarbetsgivarna i fredags ansåg att det inte fanns förutsättningar att avtala om nya förhandlingstider.

Universitetens kollektivavtalsförhandlingar om lönejusteringarna för år 2023 slutade åtminstone tills vidare på fredag 10.2.2023 på grund av att arbetsgivarnas representant Bildningsarbetsgivarna saknade vilja att förhandla. Bildningsarbetsgivarna ansåg inte att det fanns förutsättningar att avtala om nya förhandlingstider. 

Enlig FOSU har Bildningsarbetsgivarna upprepade gånger vägrat lämna ett skriftligt förhandlingsförslag även om löntagarna lade fram sina skriftliga mål redan vid den första förhandlingen. FOSU:s centrala mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften och att förhöjningarna ska överskrida den prognostiserade inflationsnivån.

Enligt OAJ:s förhandlare Hanna Tanskanen avstannade förhandlingarna redan vid start.

 – OAJ är besviken över det rådande läget och informerar närmare sina medlemmar som hör till nämnda avtalsområde.

I vårt land råder ett parlamentariskt samförstånd om att Finlands framtid nu och i framtiden bygger på kunnande, forskning och innovationer. Genom lagen om finansiering av forskning, utveckling och innovationsverksamhet ökar finansieringen av FUI med cirka 260 miljoner euro om året i jämförelse med nivån året innan. Vi behöver en sporrande miljö för forskning och innovationsverksamhet. Universitetsanställda har förtjänat sina löneförhöjningar.

FOSU betonar att vad gäller fortsatta förhandlingar är det nu Bildningsarbetsgivarna som har bollen och att löntagarna väntar på en inbjudan till förhandlingsbordet.

Om en uppgörelse inte nås om lönerna senast den 17 februari kan det tvååriga kollektivavtalet sägas upp så att det löper ut i slutet av mars.

Då är de universitetsanställda i ett avtalslöst läge från den 1 april. I ett avtalslöst läge följs fortsättningsvis det gamla kollektivavtalet, men också organisatoriska åtgärder är möjliga.