Förhandlingarna med Bildningsbranschen intensifieras

15.03.2024 - 13:14 Nyheter
Illustration

OAJ förhandlar fortsättningsvis om nya kollektivavtal med Bildningsbranschen. Nu behandlar parterna avtalstexter. Arbetsgivarsidan har ännu inte gett förslag till löneförhöjningar.

De nuvarande kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter gäller endast fram till slutet av mars. Om inget avtalsresultat uppnås senast den 31 mars 2024, råder ett avtalslöst tillstånd.

Också i ett avtalslöst tillstånd kan förhandlingar fortsätta, men även organisatoriska åtgärder är möjliga om förhandlingarna kör fast eller avbryts.

– Hittills har inget oväntat framkommit. Både löntagarna och Bildningsbranschen har presenterat sina mål och för närvarande behandlar vi anställningsvillkoren i detalj, säger OAJ:s förhandlingschef Pasi Repo.

Förhandlingar pågår både för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gäller för cirka 5 000 OAJ-medlemmar vid privata skolor och läroanstalter. Avtalet för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter gäller cirka 440 medlemmar.

Avtalsändringar i sikte

En del av förhandlarnas arbete går ut på att uppdatera avtalet. Eftersom yrkeshögskolorna fick ett eget avtal kommer bilagan för yrkeshögskolor att slopas i avtalet för privata undervisningssektorn.

Bestämmelserna för yrkesläroanstalter ska harmoniseras eftersom även de resterande yrkesläroanstalterna inom Bildningsarbetsgivarnas avtalsområde övergick till årsarbetstid från och med hösten 2023. Bestämmelserna om arbetstid baserat på undervisningsskyldighet behövs inte längre.