Förhandlingarna om ett nytt separat kollektivavtal för yrkeshögskolorna intensifieras

18.01.2024 - 16:07 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna om ett eget arbetskollektivavtal för yrkeshögskolorna har under veckan intensifierats. Parterna har sedan den 12 januari så gott som dagligen förhandlat, men OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos säger att många stora frågor är ännu olösta.

OAJ och förhandlingsorganisationen YTN har tillsammans med Bildningsbranschen sedan november i fjol berett ett nytt avtal för yrkeshögskolorna. Det nya arbetskollektivavtalet skulle gälla hela personalen vid yrkeshögskolorna, av vilka cirka 4 000 är OAJ-medlemmar. Avtalet skulle gälla alla yrkeshögskolor som är underställda undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde frånsett Turun ammattikorkeakoulu som hör till Avainta Arbetsgivarna.

– Vi har hittills vid förhandlingsbordet behandlat kapitel för kapitel i det nya avtalet samt en mängd andra avtalsbestämmelser, men OAJ anser att många betydande frågor ännu är olösta, säger förhandlingsdirektör Petri Lindroos.   

Förhandlingschef Pasi Repo uppger att åtminstone OAJ har beredskap att vid behov förhandla också under veckoslutet. Du kan följa med hur förhandlingarna framskrider på oaj.fi.

Hittills har yrkeshögskolepersonalens löner och anställningsvillkor bestämts i Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn. Avtalet gäller fram till slutet av mars 2024 och tillämpas även efter det, ända tills ett nytt avtal träder i kraft.