I Helsingfors stiger lönerna för lärare inom småbarnspedagogik tack vare stadens löneutvecklingsprogram

29.02.2024 - 11:27 Nyheter
Illustration

Helsingfors stad höjer lönerna för flera olika yrkesgrupper. Inom småbarnspedagogiken höjs lönerna med 164 euro för lärare, S2-lärare, socionomer, speciallärare och ambulerande speciallärare.

Löneförhöjningen betalas från och med lönen för mars-april men träder i kraft retroaktivt från och med den 1 januari. Lönerna höjs med 164 euro för cirka 3 000 anställda inom småbarnspedagogiken.

– Det är en permanent del av den uppgiftsrelaterade lönen enligt Helsingfors stads eget löneutvecklingsprogram och inte en tillfällig höjning. Det här är verkligen fint, säger Ari-Jukka Luhtavaara, huvudförtroendeman för OAJ-medlemmarna inom småbarnspedagogiken.  

Helsingfors stad har ett eget program för att höja lönerna och hänger inte ihop med tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorns undervisningspersonal UKTA.

–  Utöver förhöjningen enligt stadens löneutvecklingsprogram kommer därtill från maj-juni allmänna förhöjningar enligt UKTA samt lokala potter enligt UKTA:s löneutvecklingsprogram. Jag är framför allt glad över att nu har lärarna inom småbarnspedagogik i Helsingfors en uppgiftsrelaterad lön över 3 000 euro. För viktigt arbete ska lön betalas som motsvarar uppgiftens svårighetsgrad, säger specialsakkunniga Kirsi Sutton från OAJ.