OAJ fortsätter förhandla och håller fast vid sina mål

22.05.2024 - 12:10 Nyheter
Illustration

OAJ fortsätter förhandlingarna inom den privata undervisningssektorn och strävar aktivt efter en lösning. Den lösning som JHL och Jyty har nått påverkar inte OAJ:s mål och upplägg.

Lärare vid privata skolor och läroanstalter har varit i ett avtalslöst läge sedan början av april. Inom den privata undervisningssektorn ordnades strejker i april och maj. Riksförlikningsmannen har hittills gett ett medlingsförslag i arbetskonflikten som OAJ inte kunde godkänna.

JHL och Jyty som representerar administrations- och stödtjänstpersonal vid privata skolor och läroanstalter, meddelade den 21 maj att de har nått ett förhandlingsresultat med Bildningsbranschen.

– Det här påverkar inte OAJ:s åtgärder eller mål. Vi deltar i medlingen och fortsätter som tidigare med förhandlingarna om en lösning för undervisningspersonalen. Vårt mål är en löneuppgörelse som tryggar den privata undervisningssektorns och vuxenutbildningscentrens konkurrenskraft och dragningskraft, betonar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Lindroos påpekar att det skulle vara till fördel för både Bildningsbranschen och OAJ att nå en lösning genom förhandlingar.

Medlingen i den pågående arbetstvisten fortsätter måndagen den 27 maj under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara.

De avtalslösningar som JHL och Jyty nådde gäller endast skolornas och läroanstalternas administrations- och stödtjänstpersonal och alltså inte undervisningspersonalen.