Aktuellt

OAJ:s medlemsenkät: Enormt behov av fortbildning för lärare

Närmare 40 procent av lärarna har inte på 12 månader deltagit i fortbildning under arbetstid. Fortbildningen är splittrad och det är vanligt att inte anställa en vikarie för utbildningstiden. OAJ kräver att fortbildning ska stadgas i lag som en rättighet och skyldighet för varje lärare och chef inom branschen.

05.10.2023 Pressmeddelande
OAJ: Bara en bråkdel av lärarna upplever att deras arbete uppskattas

Bara var tionde lärare är helt av samma åsikt om att deras yrkesskicklighet och arbete uppskattas i samhället, visar en enkät som OAJ gjort. Resurserna måste förstärkas på lång sikt för att korrigera saken, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. Hon betonar organisationens betydelse att vara förutseende vad gäller kommande samhällsförändringar och att trygga ett högklassigt utbildningssystem.

28.09.2023 Nyheter
Högklassig yrkesutbildning ger verkliga förutsättningar för högskolestudier

Det är viktigt att säkerställa att yrkesutbildning på andra stadiet också i framtiden är en verklig väg till högskolestudier. Enligt OECD:s senaste rapport Education at a Glance uppmuntrar behörighet för vidare studier till att examen avläggs. Finlands satsningar på utbildning är oförändrade medan våra konkurrentländer har ökat utbildningsresurserna.

13.09.2023 Nyheter
OAJ och Forskarförbundet besöker alla universitet – diskussion om regeringsprogrammet och hur locka internationell expertis

Under hösten träffar OAJ och Forskarförbundet ledningen vid landets alla universitet. Under besöken ger universiteten lokala synpunkter till stöd för nationellt påverkansarbete och vidare diskuteras aktuella frågor i det akademiska arbetslivet.

07.09.2023 Nyheter
Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket.

25.08.2023 Nyheter
OAJ:s styrelse: Vi söker lösningar förhandlingsvägen och genom påverkan men höjer organisationsberedskapen

Regeringens förslag till ändringar i arbetslagstiftningen försämrar löntagarnas ställning och ökar otryggheten och osäkerheten på arbetsmarknaden. OAJ är särskilt kritisk till den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. OAJ:s styrelse har idag diskuterat regeringsprogrammets arbetslivsmål och organisationen förbereder sig på organisatoriska åtgärder.

22.08.2023 Pressmeddelande
Bildningsarbetsgivarna blir ny avtalspart inom privata småbarnspedagogikens avtalsområde

Arbetsgivarna inom den privata småbarnspedagogiken organiserar sig i Bildningsarbetsgivarna. Det här medför ändringar vad gäller avtalsparterna.

16.08.2023 Nyheter
Utbildningslöftena i vågskålen i regeringens budgetförhandlingar

Regeringen måste redan i sin första budgetmangling i september visa att utbildningslöftena i regeringsprogrammet kommer att infrias utan dröjsmål och att en tillräcklig finansiering garanteras.

02.08.2023 Nyheter
Unga lärare har höga förväntningar på sitt arbete

Lärare i början av karriären och lärarstuderande är entusiastiska och har höga förväntningar på sitt arbete. Kan förväntningarna uppfyllas när höga mål kolliderar med brister i vardagen såsom överstora undervisningsgrupper och otillräckliga resurser, frågar sig OAJ:s ordförande Katarina Murto.

02.08.2023 Pressmeddelande
OAJ: I regeringsprogrammet inte tillräckliga riktlinjer för att främja invandrarnas sysselsättning och integrationen

Enligt det nya regeringsprogrammet ska invandrarnas språkkunskaper stärkas för att främja integration och sysselsättning. Men det behövs konkreta åtgärder för att nå resultat. – Det är bra att den förberedande undervisningen förlängs till två år. Men det behövs flera åtgärder och OAJ presenterar förslag för alla utbildningsstadier, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

21.06.2023 Nyheter
JHL, OAJ, Pro och Industrifacket: Regeringen ska inte blanda sig i arbetsmarknadsmodellen

Fem stora fackförbund säger att regeringens mål om en lagstadgad exportmodell strider bjärt mot fackförbundens förhandlingsrätt, avtalsfriheten, strejkrätten och avtalssamhällets principer. Fackförbundens förhandlingsrätt och avtalsautonomi får inte begränsas genom lagstiftning. Det är inte de politiska beslutsfattarnas eller riksdagens uppgift att besluta om arbetsmarknadsmodellen.

19.06.2023 Nyheter
OAJ beviljade 780 000 euro i understöd för att främja undervisningspersonalens välbefinnande i arbetet

OAJ delar ut 780 000 euro i understöd från fonden för arbetshälsa. Bidrag har beviljats för 34 projekt.

15.06.2023 Nyheter
Nytt avtal för privata socialservicebranschen – strejkerna gav fart åt förhandlingarna

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för den privata socialservicebranschen. Avtalsperioden börjar 1.5.2023 och slutar 31.12.2025.

13.06.2023 Nyheter
Ett förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen

Ett förhandlingsresultat har nåtts i arbetstvisten gällande den privata socialservicebranschen. Parternas beslutande organ ska nu behandla resultatet och i början av nästa vecka meddelas om förslaget godkänns eller inte. Nu upphör också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

08.06.2023 Nyheter
Strejken i en del privata daghem börjar på onsdag

Den tre dagar långa strejken inom den privata socialservicebranschen börjar onsdagen den 31 maj. Strejken gäller också OAJ-medlemmar i en del privata daghem.  Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte fortsätter. 

30.05.2023 Nyheter