• logo
  • logo

Aktuellt

Lagen om småbarnspedagogik träder ikraft - kommunerna ska agera

Småbarnspedagogikens kvalitet blir ännu bättre när personalens utbildningsnivå höjs och yrkesbeteckningarna förtydligas enligt utbildningsbakgrund.

31.08.2018 Nyheter
OAJ förbereder organisatoriska åtgärder mot försämrat uppsägningsskydd

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har börjat förbereda organisatoriska åtgärder mot försämrat uppsägningsskydd för arbetstagarna.

30.08.2018 Nyheter
Tack till regeringen för att gymnasiefinansieringen korrigerades i budgeten

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen tackar regeringen för att finansieringen av gymnasierna korrigerades i budgetförslaget från finansministeriets förslag. Också satsningen på forskning och innovationer får tack.

29.08.2018 Nyheter
OAJ drar ut på landskapsturné

Startskottet för OAJ on the Road går i Ylivieska tisdagen den 28 augusti. Landskapsturnén avslutas i och med firandet av Världslärardagen och då presenterar vi också våra mål inför riksdagsvalet.

26.08.2018 Nyheter
OAJ tar sikte på framtiden – välmående betonas

OAJ:s kommittéer har inlett sitt arbete. Välmående i arbetet ska betonas i alla organ och beaktas i allt beslutsfattande.

16.08.2018 Nyheter
Daghemmen välkomnar politikerbesök

I somras godkände riksdagen en ny lag om småbarnspedagogik. Men hur ser vardagen ut på dagis? Nu slår daghemmen upp dörrarna för politikerna

14.08.2018 Nyheter
Mera stöd för lärande inom förskoleundervisningen och förskola redan för femåringar

Undervisningssektorns Fackorganisation föreslår att förskoleundervisningen blir tvåårig och att barnen ska börja i förskolan redan som femåringar. – Samtidigt måste dock stödet för växande och lärande utökas, påpekar ordföranden Olli Luukkainen.

02.08.2018 Nyheter
30 miljoner euro för att stärka likvärdighet i för- och grundskolan

Utbildningsstyrelsen har beviljat 30 miljoner i statsunderstöd till att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. OAJ säger tack.

04.06.2018 Nyheter
Vi satsar på medlemskapet - det blir gratis att ringa till oss

Vi förbättrar vår medlemsservice. Från och med måndagen den 4 juni är samtalen till OAJ avgiftsfria. Vi har också nya kontaktblanketter på nätet. Och fortsättningsvis får medlemmarna förstås hjälp och stöd på det lokala planet.

01.06.2018 Nyheter
Arbetslivsbarometern 2017

OAJ:s arbetslivsbarometer 2017 visar oroväckande tendenser inom utbildningssektorn. Arbetsglädjen, arbetsinspirationen och arbetstillfredsställelsen bär inte längre lika bra som tidigare. Belastningsfaktorerna är många och arbetstiden räcker inte till för alla uppgifte

17.05.2018 Nyheter
Olli Luukkainen omvaldes till ordförande

Pedagogie doktor Olli Luukkainen, 60, fortsätter som ordförande för OAJ för en ny fyraårig mandatperiod. Han valdes vid fullmäktigemötet som pågår i Helsingfors. Ingen motkandidat var uppställd.

17.05.2018 Nyheter
OAJ fick ny styrelse

OAJ:s fullmäktige har valt ny styrelse för organisationen. Mandatperioden är två år.

17.05.2018 Nyheter
Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet Sunda lokaler

Statsrådet har idag godkänt åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028. OAJ förväntar sig snabba åtgärder.

03.05.2018 Nyheter
Olli Luukkainen: Försök med att flytta fram sommarlovet inte en omöjlig tanke

Hur låter det ifall sommarlovet skulle börja i mitten av juni och fortsätta längre in i augusti? OAJ avvisar inte tanken på åtminstone ett försök.

20.04.2018 Nyheter
Grönt ljus för två årsarbetstidsförsök – glädje över tydlig arbetstid

OAJ:s styrelse har godkänt två försök med årsarbetstid i höst. Det är två grundskolor i Vanda som inleder ett treårigt försök. Specialläraren Päivi Viljamaa är glad över att hennes skola deltar.

19.04.2018 Nyheter