Andra ledigheter

Planerar du studier eller alterneringsledighet? Alternativ finns.

Studieledighet

Studieledighet beviljas för studier som är underställda offentlig granskning.

Alterneringsledighet

Alterneringsledighet kan beviljas person med fast anställning och som har en viss arbetshistoria. Till en alterneringsledig betalas alterneringsersättning som är 70 procent av den arbetslöshetsersättning som du skulle ha rätt till om du blir arbetslös.

Andra avlönade ledigheter

Avlönade lediga dagar är också till exempel 50- och 60 års-dagen, egen vigseldag, begravningsdag för nära anhörig och uppbådsdag. Också en del läkarbesök kan göras på arbetstid. 

Kontakta din egen förtroendeman när du ansöker om behovsprövad ledighet.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp