En säker arbetsmiljö

Alla måste få känna att de är i säkerhet på sin arbetsplats. Arbetsmiljösäkerheten är hotad om det förekommer problem med inomhusluften, våld eller ergonomin på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har en plikt att se till att arbetsmiljön är säker – en säker arbetsmiljö är en väsentlig del av arbetstagarnas välbefinnande. Om du upptäcker brister i din arbetsmiljö ska du berätta om dem för din arbetsgivare eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen.

OAJ betonar att det finns tre huvudpunkter i hur en säker arbetsmiljö skapas: förebyggande, tidigt ingripande och tillräckliga resurser.

Inomhusluften orsakar sjukdom och våld hotar säkerheten i arbetsmiljö

En oren luft inomhus gör att människor blir sjuka. Känner du igen vilka symtom dålig inomhusluft orsakar och vet du hur du ska handla om du misstänker problem med inomhusluften på din arbetsplats?

Våld och risken för våld äventyrar säkerheten i arbetsmiljön. Inom utbildningssektorn är risken för våld större än genomsnittet, därför är det speciellt viktigt att förebygga hotfulla situationer.


En god ljudergonomi stöder arbetarskyddet

Ljudförhållanden i daghem, skolor och läroanstalter påverkar hur både personalen, barnen och ungdomarna mår. Bekanta dig med hur man kan påverka ljudergonomin.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp