Inget arbete

På vilka grunder kan en arbetstagare sägas upp? Permitteringar, samarbetsförfaranden och hävning av arbetsavtalet under prövotid. Bekanta dig med vad du har rätt till.

Att arbetet tar slut är tråkigt. För att hjälpa dig har vi sammanställt information om sådant som är bra att beakta när arbetet upphör.

Bekanta dig också med OAJ:s karriärguide, som innehåller tips för eventuell arbetslöshet och inspiration när du söker nytt jobb.

Bekanta dig med karriärguiden

Uppsägningstider och -grunder

Uppsägningstiderna beror på arbetsavtalet, anställningsförhållandets längd och på vem som säger upp det.


Permitteringar och hävning av arbetsavtal under prövotid

Permittering innebär att arbetet och lönebetalningen avbryts tillfälligt medan anställningsförhållandet i övrigt fortsätter att gälla. Se efter på vilka grunder och när det är lagligt att permittera.

I början av anställningsförhållandet kan man iaktta en prövotid, under vilken bägge parter kan häva tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet så att det upphör omedelbart. Tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren behöver inte motivera sitt beslut.


Ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker

Ibland kan arbetet ta slut i samarbetsförfarandet. Sätt dig in i hur samarbetsförfaranden går till.

Samarbetsförfaranden


När arbetet tar slut

När ditt arbete upphör ska du komma ihåg att kontrollera din slutlön och begära ett arbetsintyg.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp