Karriärguide

Du kan hamna i situationer där du omprövar dina karriärval och söker nytt arbete. Du som snart ska få din examen kanske också funderar på allt möjligt som har med arbetslivet att göra.


Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp