Fonden för arbetshälsa

Fonden ska främja arbetshälsan för medlemmar och arbetsgemenskaper samt främja säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskyddet. Fonden beviljar medel för utvecklingsprojekt och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten.

Vem kan ansöka om stöd?

Föreningar och medlemssammanslutningar kan ansöka om stöd. Stipendier för utvecklingsarbete och forskning kan också tilldelas enskilda medlemmar.

Första ansökningen är 1.3—30.4.2021. Ansökningen görs elektroniskt . I augusti är det tänkt att de första stödbesluten meddelas.
Syftet är att främja projekt som påverkar medlemmarna och deras arbetsgemenskaper.

 
Se pdf-modellerna om du i förväg vill bekanta dig med ansökningsfrågorna och formulera svaren. Observera att du inte kan göra ansökningen med pdf-blanketterna, utan endast bekanta dig med uppgifterna och förbereda svaren innan ansökningen görs i ansökningssystemet.
 
 
Stadgar och beslutsfattande

Fondens grundkapital kommer från organisationens mångåriga ägarskap i Kojamo och av vinsten som uppstod då Kojamo börsnoterades. OAJ:s fullmäktige beslutade i augusti 2020 att inrätta fonden för arbetshälsa.

Fonden är en del av OAJ:s tillgångar som organisationen har samlat för att stödja förhandlingsverksamheten och eventuella arbetskonflikter.

Medlen används i enlighet med OAJ-styrelsens fastställda plan. OAJ:s presidium beslutar om beviljandet av enskilda bidrag.

En styrgrupp och OAJ-kansliets arbetsgrupp för arbetshälsa bereder verksamheten och ansökningen. I styrgruppen sitter två representanter från OAJ-kansliets arbetsgrupp. Som ombud för arbetshälsofonden fungerar OAJ:s administrations- och personalchef Jari Cavernelis.
Bekanta dig med fondens stadgar. (på finska) Frågor kan skickas till e-postadressen tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

Stödbeslut

Vi berättar här på oaj.fi om vem som har beviljats stöd.
I OAJ:s strategi förbinder vi oss att främja medlemmarnas välbefinnande i arbetet.