Årets skola, läroanstalt eller daghem

OAJ:s utmärkelse Årets skola, läroanstalt eller daghem går till en enhet där verksamheten fungerar fint och där alla trivs, både liten och stor. Förslag till utmärkelsen för 2024 lämnas in 9.2 – 8.3.2024.

Förslag till Årets skola, läroanstalt eller daghem tas årligen emot i februari–mars.  Vinnaren offentliggörs i maj.

Förslag kan inlämnas av OAJ:s riksomfattande distrikt, lärarföreningar, enskilda daghem, skolor och läroanstalter samt utbildningsanordnare. Reglerna har ändrats så nu kan man också föreslå den egna arbetsplatsen. I det här fallet kommer tävlingsjuryn att begära rekommendation av lokalföreningen eller huvudförtroendemannen för att säkerställa att tävlingskriterierna uppfylls.

I förslaget ska motiveringarna ges jämte kontaktuppgifter till både förslagsgivaren och den föreslagna enheten.

Utmärkelsen Årets skola, läroanstalt eller daghem tilldelas en enhet som har högklassig verksamhet och där både lärare och elever, studerande eller daghemsbarn trivs. Verksamheten präglas av delaktighet, jämlikhet och gemenskap.

Tilläggsinfo fås av Riitta Silvonen.

Lämna in förslag

Förslag senast 8 mars 2024

Föreslå årets skola, läroanstalt eller daghem 

Vinnaren utses i maj.

Dela