OAJ <3 lärare inom småbarnspedagogik

OAJ bevakar intressena för lärare inom småbarnspedagogik. Bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och samtidigt i Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF!

Bli medlem!

Lärare inom småbarnspedagogik: OAJ är facket för dig

OAJ bevakar intressena för lärare inom småbarnspedagogik. OAJ har bland annat lyckats med att få kommunalt anställda lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare överförda till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

OAJ/SLF är facket för dig som är lärare inom småbarnspedagogik – oavsett utbildningsbakgrund, avtalsområde eller arbetsgivare. Om du arbetar med undervisning, lednings- eller sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogiken men saknar behörighet, kan du bli medlem om anställningen varar minst en termin.

Lärarna inom småbarnspedagogik är medlemmar i OAJ via Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF (tidigare Barnträdgårdslärarförbundet BTLF). SLF är småbarnspedagogikens sakkunnigorganisation som arbetar för lärarnas, barnens och branschens bästa.

OAJ verkar genom hela utbildningssystemet. Vår uppgift är att sköta intressebevakningen för alla våra medlemmar; inom allt från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. På den här sidan kan du läsa om varför det lönar sig att gå med i OAJ/SLF; bland annat om medlemsförmåner och konkreta intressebevakningsresultat.

Förhandlingar och avtal

Hur förhandlar man fram nya kollektivavtal? Vem ställer förhandlingsmålen och vem godkänner förhandlingsresultaten?

OAJ förhandlar
 

Som medlem får du

Trygghet

OAJ och SLF bevakar dina intressen både lokalt och riksomfattande. Undervisningssektorns Fackorganisation och Småbarnspedagogikens Lärarförbund känner till specialfrågorna i ditt yrke, påverkar lagstiftningen för branschen och förhandlar om kollektivavtalen.

Intressebevakning

Stöd

Som medlem får du hjälp och råd i frågor som gäller ditt arbete och dina anställningsvillkor. Vänd dig till OAJ:s förtroendemän och din medlemsförening. Om frågan inte reds ut lokalt får du hjälp av sakkunniga vid OAJ-kansliet. Som medlem är du inte ensam - vi hjälper i problemsituationer!

OAJ till din hjälp

Förmåner

OAJ och SLF erbjuder omfattande förmåner för lärare inom småbarnspedagogik. Den viktigaste förmånen är intressebevakning. Du får också försäkringar, arbetslöshetsskydd, tidningar och många andra värdefulla förmåner.

Bekanta dig med medlemsförmånerna
 
 

Det går lätt och behändigt att bli medlem

Bli medlem i OAJ

Bli medlem i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF på samma gång!

Bli medlem!

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF

Lärarna inom småbarnspedagogik är OAJ-medlemmar via sin sakkunnigorganisation Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF (tidigare BTLF).

SLF

Studerande

Du som studerar till lärare inom småbarnspedagogik kan bli medlem i Finlands Lärarstuderandes Förbund, SOOL som är takorganisationen för alla lärarstuderande.

SOOL

Medlemmarna: Jag fick hjälp och goda råd!

Juridisk hjälp

Det var för många barn på kommande till barngruppen i förhållande till personalantalet. Jag fick utmärkta råd av OAJ för att hantera situationen. På hösten när verksamheten kom igång var barngruppens storlek i enlighet med lagstiftningen.

Sari, lärare inom småbarnspedagogik, OAJ-medlem

Reseförsäkringen

Mitt barn insjuknade allvarligt på Madeira-resan. Reseförsäkringen ersatte en förstklassig vård och SOS-nödtjänsten ringde dagligen för att kolla att vården sköttes som planerat.

Matti, lärare inom småbarnspedagogik, OAJ-medlem

 

Information och stöd i arbetslivsguiden

I vår arbetslivsguide finns diger information om anställningsvillkor, arbetstider med mera för dig som arbetar inom utbildning och fostran.

Öppna guiden

Om småbarnspedagogik i Opettaja

Opettaja skriver mycket om småbarnspedagogik! Läs och följ med branschens nyheter.

Läs tidningen

Hej lärare - vad går ditt arbete ut på?

Lärare inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisningen stöder, hjälper och främjar barnets lärande och utveckling.

Lärare inom småbarnspedagogik