• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

Harkinnanvaraiset vapaat ovat yleensä palkattomia, eikä niihin ole subjektiivista oikeutta lain tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla.

Harkinnanvaraisilla virka- ja työvapailla viitataan sellaisiin poissaoloihin, joihin viranhaltijalla/työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta lain tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla.

Harkinnanvaraiset vapaat ovat pääsääntöisesti palkattomia, poikkeukset koskevat lähinnä koulutusta varten myönnettyjä virka- ja työvapaita.

Yleisiä syitä hakea harkinnanvaraista vapaata ovat esimerkiksi toisen työn tekeminen tai matka.

Vapaan myöntäminen

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntäminen on työnantajan subjektiivisen harkinnan varassa. Vapaiden myöntämisessä otetaan huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen järjestäminen poissaolon aikana, mutta toisaalta myös mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö vapaiden myöntämisen osalta.

Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa virka- tai työvapaahakemusta, vain hyväksyä tai hylätä se. Työnantaja voi kuitenkin ohjeistaa mille ajanjaksolle haettuna, esimerkiksi työnantajan tai kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti vapaa myönnettäisiin.

Palkattoman vapaan (OVTES) sijoittuminen ennen koulun lyhytaikaista lomaa (syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäisloma) tai loman molemmille puolille voi johtaa loma-ajan palkattomuuteen. Ammatillisen opetuksen vuosityöajassa (ei AVAINOTES) seuraavan vapaajakson palkkaa voidaan vähentää vapaan keston suhteessa. Selvitä siis hyvissä ajoin lähiesihenkilöltäsi tai luottamusmieheltä poissaolon mahdollinen vaikutus loma-ajan palkkaan.

Harkinnanvaraisia virkavapaita on syytä hakea hyvissä ajoin. Työnantajakohtaisesti määritellään, kuinka aikaisin hakemus tulee tehdä. Myös lomakkeet ja tavat, joilla vapaita haetaan määritellään työnantajakohtaisesti. Niin ikään käytännöt sen suhteen, millä perusteilla harkinnanvaraisia vapaita myönnetään, määritellään työnantajakohtaisesti. 

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden osalta kannattaakin em. syistä aina ennen vapaan anomista varmistaa työnantajan yhteiset vapaiden myöntämisen käytännöt omalta lähiesihenkilöltä tai luottamusmieheltä.

Jaa