• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

Hallinto-oikeus laittoi stopin ketjutuksille

Hallinto-oikeus velvoitti Helsingin kaupungin maksamaan espanjan- ja ranskan kielen opettajalle 13 kuukauden palkan, koska kaupunki oli ketjuttanut laittomasti opettajan määräaikaista virkasuhdetta yli 10 vuotta. Päätös on erittäin tärkeä, koska Helsingin kaupungilla on ollut jo vuosia periaate, ettei kielten opettaja voi saada pysyvää virkasuhdetta, jollei toinen opetettava kieli ole englanti tai ruotsi. Tällaista määräaikaisuuden perustetta ei lainsäädäntömme kuitenkaan tunne, toteaa opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n juristi Kristiina Tuhkiainen.

30.05.2024 Uutinen
Valtakunnallisissa piireissä ja yhdistyksissä puheenjohtajavalintoja

Osassa OAJ:n valtakunnallisissa yhdistyksissä ja piireissä olivat puheenjohtajakaudet katkolla tänä keväänä. SOOLin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mira Laurinantti. OAJ-YSI:n, OAO:n ja YLL:n puheenjohtajat jatkoivat uudelle kaudelle.

29.05.2024 Uutinen
Ammatillisen koulutuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville jäsenille. Ammatillisen opettajat kokevat, että opiskelijoiden tuen tarve on kasvanut, opiskeluvalmiudet heikentyneet ja opettamiseen on käytettävissä aiempaa vähemmän aikaa. Resurssit ovat tarpeeseen nähden tiukilla kaikilla koulutusasteilla. Oppimisen tuki on laitettava kuntoon ja koulujen eriytyminen on pysäytettävä. Koulutusleikkauksien sijaan tarvitsemme pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman, jolla varmistetaan oppimistulosten ja koulutustason nosto.

27.05.2024 Julkaisu
Lukiokoulutuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen lukioissa työskenteleville jäsenille. Lukiolaisten opiskelutaidot ja elämänhallintataidot ovat heikentyneet. Resurssit ovat tarpeeseen nähden tiukilla kaikilla koulutusasteilla. Oppimisen tuki on laitettava kuntoon ja koulujen eriytyminen on pysäytettävä. Koulutusleikkauksien sijaan tarvitsemme pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman, jolla varmistetaan oppimistulosten ja koulutustason nosto.

27.05.2024 Julkaisu
Perusopetuksen ilmapuntari

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti vuonna 2024 jäsenkyselyn sen perusopetuksessa työskenteleville jäsenille. Peruskoulujen ryhmäkoot ovat liian suuria ja oppimisen tuki ei toteudu. Resurssit ovat tarpeeseen nähden tiukilla kaikilla koulutusasteilla. Oppimisen tuki on laitettava kuntoon ja koulujen eriytyminen on pysäytettävä. Koulutusleikkauksien sijaan tarvitsemme pitkän aikavälin rahoitussuunnitelman, jolla varmistetaan oppimistulosten ja koulutustason nosto.

27.05.2024 Julkaisu
OAJ antoi lausuntonsa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmaluonnoksesta

OAJ pitää tärkeänä, että Suomen TKI-järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti. Monivuotisen suunnitelman tavoite lisätä ja vahvistaa yhteistyötä läpi koko suomalaisen TKI-järjestelmän on tärkeä.

27.05.2024 Lausunto
OAJ: Lakisääteinen vientimalli tuo enemmän ongelmia kuin poistaa niitä

Lakisääteistä vientimallia pohtinut työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdotus lähtee kommentointikierrokselle. Se lukitsee palkankorotuskaton lakiin, mikä on kestämätöntä erityisesti julkisen sektorin ja naisvaltaisten alojen palkkakehityksen kannalta. Lainsäädäntö tuo tullessaan myös merkittäviä tulkintakiistoja, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kiteyttää.

24.05.2024 Tiedote
Työttömyysturvan ikäsidonnaisten poikkeusten poistaminen

Tulevana syksynä esitetään paljon muutoksia sosiaaliturvaan. Osa näistä muutoksista koskee erityisesti iäkkäämpiä henkilöitä. Juristi Kai Kullaa avaa sitä, miten nämä esitetyt muutokset vaikuttaisivat.

24.05.2024 Blogi
Aikuiskoulutustuen tilalle tarvitaan korvaava malli

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto osallistui 23.5. työministeri Arto Satosen pyöreän pöydän keskusteluun työn ja kouluttautumisen yhteensovittamisesta kasvatusalan ja sosiaali- ja terveysalan sisällä. OAJ pitää välttämättömänä, että aikuiskoulutustuen tilalle valmistellaan malli, joka mahdollistaa muun muassa opetusalalla kouluttautumisen.

23.05.2024 Uutinen
Työtuomioistuin laittoi lopun työvuorokikkailulle 

Työtuomioistuin totesi tuomiossaan Lempäälän kunnan työvuoroluettelokäytänteiden olleen virka- ja työehtosopimuksen vastaisia. Työtuomioistuimen tuomion myötä Lempäälän kunta joutui muuttamaan toimintaansa sekä maksamaan sakkoja virka- ja työehtosopimuksen tahallisesta rikkomisesta. 

22.05.2024 Uutinen
OAJ jatkaa neuvotteluja ja pysyy tavoitteissaan 

OAJ jatkaa neuvotteluja yksityisellä opetusalalla ja pyrkii aktiivisesti hakemaan ratkaisua. JHL:n ja Jytyn saavuttama neuvottelutulos ei vaikuta OAJ:n tavoitteisiin ja etenemiseen. 

22.05.2024 Uutinen
Murto: Akavan tulevassa strategiassa huomioitava keskusjärjestön uusi rooli

OAJ toivoo yhteiskunnan suurten haasteiden näkyvän myös Akavan uudessa strategiassa. Strategiauudistuksen yhteydessä liittojen on hyvä pohtia avoimesti, mikä on keskusjärjestön rooli suhteessa liittoihin.

21.05.2024 Uutinen
Yksityisen opetusalan jumi ja sovittelu jatkuu 

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara jatkoi yksityisen opetusalan työriidan sovittelua viikon 20 lakkojen jälkeen. Osapuolet tapasivat 20.5. tuloksetta. Seuraava sovittelu on koulujen päättäjäisviikolla 27.5.

20.05.2024 Uutinen
OAJ:n valtuustoa huolettivat erityisesti hallitusohjelmaan kirjattujen työelämäheikennysten vaikutukset jäsenistöön

Valtuutettujen puheissa kuului huoli muun muassa aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ja määräaikaisten aseman heikentymisestä. Myös yksityisen opetusalan neuvottelutilanne ja tulevat neuvottelukierrokset puhuttivat.

17.05.2024 Uutinen
”Tuntuu mielivaltaiselta” – kolme valtuutettua kertoo, mitä Sivistan syrjivästä päätöksestä seurasi

Kolme OAJ:n valtuutettua kertoo Sivistan painostustoimien sekavista seurauksista: yksi heistä saa palkkaa kokouksen ajalta, toinen ei ja kolmas joutui jättämään kokouksen kokonaan väliin. OAJ:n puheenjohtajan mielestä Sivista heikentää toimillaan koko yksityisen opetusalan mainetta. OAJ riitauttaa Sivistan päätöksen.

16.05.2024 Uutinen