• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuslaki voimaan 1. syyskuuta – vaatii kunnilta heti toimia

Varhaiskasvatuksen laatu paranee, kun henkilöstön koulutustaso nousee ja tehtävänimikkeet selkiytyvät koulutustaustan mukaan.

31.08.2018 Tiedote
Kuntaväki kurkisti tulevaisuuteen – kisa osaajista kiihtyy

Kuntien välisessä kisassa pärjäävät ne, jotka kouluttavat työntekijöitään, huolehtivat työehdoista ja maksavat kunnon palkkaa.

17.08.2018 Uutinen
OAJ kannattaa kielenopiskelun varhentamista

OAJ kannattaa suunniteltuja asetusmuutoksia, joiden tarkoitus on varhentaa A1-kielen opiskelu alkamaan 1. luokalta.

10.08.2018 Lausunto
Minulle kaikki ja nyt

Meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on tabuja, joista emme uskalla tai halua puhua. Yksi niistä on opiskelijan oikeudet.

18.06.2018 Blogi
Kasvupalvelu-uudistus avaamassa koulutusmarkkinaa yksityisille

Maakuntauudistuksen yhteydessä tehtävässä kasvupalvelu-uudistuksessa kilpailutuksille avautuu 300 miljoonan euron arvoinen markkina. Työvoima- ja kotoutumiskoulutuksia järjestävien julkisten toimijoiden on joko perustettava yhtiöitä tai jättäydyttävä kisasta.

18.06.2018 Uutinen
Onko inhimillinen sivistys pelkkä kilpailukyvyn rakennuspalikka?

Kaikki ministeriöt julkaisivat muutama päivä sitten perinteiset tulevaisuuskatsauksensa, joiden tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvotteluiden pohjaksi arvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittisista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä. Oman tulevaisuuskatsauksensa julkaisi myös opetus- ja kulttuuriministeriö.

12.06.2018 Blogi
Opettajaopintojen soveltuvuuskokeeseen valikoituu 60 prosenttia ylioppilaskokeen perusteella

60 prosenttia hakijoista valitaan yliopistoissa kasvatustieteen valintakokeisiin pelkän ylioppilaskokeen perusteella. Esimerkiksi luokanopettajaopintoihin pisteitä voi saada neljästä aineesta äidinkielestä, pitkästä tai lyhyestä matematiikasta, yhdestä reaaliaineesta sekä yhdestä kielestä.

06.06.2018 Uutinen
OAJ haluaa uudelle virastolle oikeudet valvoa kaikkea opetusta

OAJ vaatii uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle eli Luovalle samanlaista oma-aloitteista ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeutta perusopetukseen, lukio- ja ammatillisen koulutukseen sekä taiteen perusopetukseen kuin Luovalla jo on varhaiskasvatukseen.

01.06.2018 Lausunto
Opiskelijapalaute vaikuttaa pian ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteisiin

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät.

09.05.2018 Lausunto
OAJ puoltaa suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämistä myös englanniksi

Englanniksi järjestettävä tutkinto ei saa muodostua kotoutumisen hidasteeksi ja kansallisesta koulutusjärjestelmästä ja kansalliskielillä annettavasta opetuksesta on pidettävä hyvää huolta, OAJ muistuttaa lausunnossaan.

24.04.2018 Lausunto
Luukkainen ja Grahn-Laasonen Lissabonissa: Opettajien ammatin arvostusta on vaalittava

Opettajan professio on muutoksessa, mutta sen ytimessä on aina oppijan yksilöllisten tarpeet huomioiva oppimisen edistäminen, OAJ:n Olli Luukkainen muistutti koulutuksen huippukokouksessa Lissabonissa. Suomi nimesi Lissabonista kolme kehittämistavoitetta.

23.03.2018 Uutinen
OAJ kannattaa kielivarannon vahvistamista

OAJ kannattaa kieltenopiskelun varhentamista ja vahvistamista kaikilla koulutusasteilla sekä tuntikehyksen laajentamista varhennetun kielenopiskelun toteuttamiseksi.

02.03.2018 Lausunto
Keskustelu tutkintotodistuksista on unohtanut toisen asteen tutkinnot

Tutkintotodistusten käyttöä korkeakoulujen valinnoissa halutaan vahvistaa. Ammatillisen koulutuksen tutkintoja tai ammatillisessa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei julkisessa keskustelussa kuitenkaan ole käsitelty yliopistoon hakeutumisen vaihtoehtona. Lukioreitin korostaminen herättää nyt huolta ammatillisen tutkinnon suorittaneissa ja opiskelijoissa.

02.02.2018 Blogi
OAJ vastustaa esitystä toisen kotimaisen kielen kokeilulaiksi

OAJ:n mielestä hallituksen esitys toisen kotimaisen kielen opetuksen valinnaisuuden mahdollistavaksi kokeilulaiksi tulisi hylätä. OAJ oli lakiesityksestä kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa.

17.11.2017 Lausunto
Tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa kuvaa murrosta selkeästi

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta antaa OAJ:n mielestä selkeän kuvan työelämää ja koko yhteiskuntaamme kohtaavan murroksen laajuudesta ja syvyydestä.

16.10.2017 Lausunto