• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ajankohtaista

Ammatillisen reformin laatu varmistettava

OAJ pitää koko ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen kehittämistä tärkeänä. Aikataulu on tiukka. Valitettavaa on, ettei uudistuksen vaatimien käytänteiden ja arjen toiminnan suunnitteluun ole varattu opettajille riittäviä resursseja.

10.10.2017 Lausunto
Opetuksen ja tutkimuksen laatu rakenteiden edelle

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä opetuksen ja tutkimuksen laadun sekä työelämäyhteyksien vahvistamiseen pitkään jatkuneen rakenteellisen kehittämisen sijaan, sanoo OAJ lausunnossaan hallituksen esityksestä yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutoksesta.

10.10.2017 Lausunto
OAJ kannattaa yo-kokeiden keston lyhentämistä

OAJ:n mielestä tavoite rajata ylioppilastutkinnon suorittamisesta kouluille aiheutuvaa työtä on perusteltu.

13.06.2017 Lausunto
Lausunto taiteen perusopetuksen ops:n perusteiden uudistuksesta

OAJ pitää opetussuunnitelman (ops) perusteiden uudistustyössä tapahtuvia muutoksia tervetulleina, sillä edellisestä opetussuunnitelmatyöstä on jo aikaa. Taiteen perusopetuksen eri alojen välinen yhteistyö mahdollistuu uudella tavalla, jos opetussuunnitelmien rakenne on sama kaikilla aloilla.

11.04.2017 Lausunto
Erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden asemaan esitetään isoa remonttia

Muutokset koskisivat tehtävän myöntämisen kriteereiden tarkentamista ja tehtävään liittyvää rahoitusta. Kokonaan uusi olisi valtakunnallinen kehittämistehtävä, joka voitaisiin määrätä osalle lukiokoulutuksen järjestäjistä. OAJ on Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa pääosin tyytyväinen ehdotettuihin lakimuutoksiin.

15.02.2017 Lausunto
Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

OAJ:n mielestä kitkaton siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen ja mahdollisuus hakea useampaan korkeakouluun ja koulutusohjelmaan samanaikaisesti ovat hyviä tavoitteita. Emme kuitenkaan kannata kaikkien valintakokeiden korvaamista ylioppilastutkintotodistuksella ja soveltuvuustestien hylkäämistä.

13.02.2017 Lausunto
Yliopistojen koulutusvastuiden muuttaminen

Opetus ja kulttuuriministeriön asetuksella yliopistojen koulutusvastuita muutetaan elokuusta 2017 alkaen. OAJ:n mielestä muutokset näyttäytyvät satunnaisina koulutusohjelmien poisleikkaamisina ja lisäyksinä.

13.02.2017 Lausunto