• logo
  • logo

Ajankohtaista

Yhteistyöllä eteenpäin

OAJ:n valtuusto valitsi minut 17.5. uudelle nelivuotiskaudelle järjestön puheenjohtajana. Olen etuoikeutettu saadessani tehdä työtä tällaisten asioiden puolesta ja tällaisessa järjestössä.

21.05.2018 Blogi
Opettajan työ on pitkäjänteistä

Opettajan työn päämäärä on tukea aktiivisten, itsestään ja ympäristöstään huolta pitävien kansalaisten kehittymistä. Yksinkertaistetusti tavoitteena on siis hyvän elämän ja maailman rakentaminen yritteliäiden, osaavien, opinhaluisten ja eettisesti vastuullisten kansalaisten kautta.

14.05.2018 Blogi
Hallituksen aktiivimalli tarvitsee korjausta

Maan hallitus linjasi kehysriihessään 10.–11.4. eräitä muutoksia aktiivimalliin ja työlainsäädäntöön. Tavoite lisätä työllisyyttä on hyvä, mutta keinoissa riittää viilattavaa.

25.04.2018 Blogi
Koulurakentaminen uuteen asentoon

Suomessa on satoja homekouluja ja miljardiluokan sisäilmaongelma, jota yritetään korjata rakentamalla uusia kouluja vanhalla kaavalla. Digitaaliset palvelut, ekosysteemiajattelu ja tietoturva ovat arkea finanssialalla ja terveyspalveluissa, mutta koulurakentamisessa vasta ensimmäisellä kokeiluasteella.

16.04.2018 Blogi
Aikuisten osaamiseen on panostettava

Suomi tarvitsee nopeita panostuksia osaamiseen ja koulutukseen, jotta pula osaajista ei heikennä talouden kasvua. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä osaamisen kehittämiseen.

09.04.2018 Blogi
Työnantaja, leikkiraha ei riitä!

Lastentarhanopettajilla on korkea koulutus, ja he tekevät äärimmäisen vaativaa ja vastuullista työtä. Työnantajankin on korkea aika tunnustaa työn arvo ja kasvaneet vaatimukset myös palkkauksessa.

23.03.2018 Blogi
Liittokierros oli sekä tyypillinen että poikkeuksellinen

Sopimusneuvottelut kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla saatiin maaliin 6. maaliskuuta. Neuvottelukierros oli haastava, mutta kaiken kaikkiaan neuvottelujärjestelmä osoitti jälleen kerran toimivuutensa.

07.03.2018 Blogi
Moni iso asia edistyi kunta-alan neuvotteluissa

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen torstai-iltana 8. helmikuuta. KT ja pääsopijajärjestöt, niistä yhtenä kolmesta JUKO, neuvottelivat tiiviisti kunta-alan työehtoista viikkojen ajan.

09.02.2018 Blogi
Keskustelu tutkintotodistuksista on unohtanut toisen asteen tutkinnot

Tutkintotodistusten käyttöä korkeakoulujen valinnoissa halutaan vahvistaa. Ammatillisen koulutuksen tutkintoja tai ammatillisessa koulutuksessa suoritettuja opintoja ei julkisessa keskustelussa kuitenkaan ole käsitelty yliopistoon hakeutumisen vaihtoehtona. Lukioreitin korostaminen herättää nyt huolta ammatillisen tutkinnon suorittaneissa ja opiskelijoissa.

02.02.2018 Blogi
Työmarkkinapöydässä kyse julkisen sektorin arvostuksesta – 5 asiaa vaikeuttavat neuvotteluja

Työmarkkinakentässä on vuoden 2010 jälkeen palattu perinteisiin liittokierroksiin. Palkansaajia edustavat neuvottelujärjestöt ja liitot sopivat siis työnantajajärjestöjen kanssa edustamiensa sopimusalojen työ- ja virkaehtosopimuksista. Julkisen sektorin neuvottelupöydässä vaikeuskerrointa lisää viisi tekijää.

09.01.2018 Blogi