• logo
  • logo

Ammatillinen koulutus pyörteessä

02.12.2019 - 11.08 Blogi
Kuvituskuva

Ammatillinen koulutus on ollut melkoisessa turbulenssissa viimeiset vuodet. Vuonna 2017 valtio leikkasi rahoitusta noin 200 miljoonaa euroa entisten leikkausten lisäksi. Vuoden 2018 alusta tuli voimaan ammatillista koulutusta koskeva uusi lainsäädäntö, joka yhdisti entiset nuorisopuolta ja aikuiskoulutusta koskevat lait.

Kyseinen laki muutti oleellisesti ammatillisten oppilaitosten toimintaa. Uusi lainsäädäntö edellyttää ammatillisilta oppilaitoksilta ja siten myös niiden opettajilta uutta tapaa toimia.

Ammatillisten opettajien sopimusta oli muutettava nopealla aikataululla uuden lain astuttua voimaan, mutta taustalla on useita muitakin asioita.

Työelämä yleisesti on muuttunut paljon, mikä on muuttanut koulutuksen vaatimuksia ja tätä myötä opettajien työnkuvaa paljon. Tarve oli myös yksinkertaistaa, sillä vanhat sopimukset olivat sirpaleisia; nuorisopuolella oli neljä opetusvelvollisuuteen ja kaksi kokonaistyöaikaan perustunutta sopimusta, ja aikuiskoulutuskeskuksissa oli yleistyöaika. Uusi lainsäädäntö on nyt sama koko ammatillisessa koulutuksessa, ja koska opettajat lähtökohtaisesti tekevät samaa tai samankaltaista työtä, on perusteltua, että myös sopimus on perustaltaan yhdenmukainen kaikille.

Tältä pohjalta OAJ teki työnantajan kanssa uuden sopimuksen. Sopimus antaa opettajille ja oppilaitoksille mahdollisuuden kehittää koulutustaan, siis innovoida uusia didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja. Työnkuvan muututtua sekä osalla opettajista palkanmaksun perusteena toimineen oppitunnin käsitteen poistuttua laista palkkaa alettiin maksaa vuosittaisen työajan perusteella.

Muutokset vievät aikaa

Työaikajärjestelmän muutos edellyttää uutta tapaa ajatella opettajan työtä. Uuden sopimuksen käyttöönotto on sujunut kohtuullisesti, vaikkakin siinä on ollut eriasteisia paikallisia soveltamisongelmia. Näistä olemme saaneet palautetta, ja näistä on keskusteltu näkyvästi esimerkiksi somessa.

Suuri ajattelutavan muutos kestää. Väistyneiden sopimusten, esim. opetusvelvollisuuteen perustuvan työajan ajattelumalli on ymmärrettävästi tiukassa ja uuden sopimuksen omaksuminen käytännössä on välillä työnantajille vaikeaa.

Koko prosessi vaatii aikaa kuten kaikki isot muutokset. OAJ:ssä pyrimme helpottamaan tätä esimerkiksi lisäämällä luottamusmiesten koulutusta ja tukemalla paikallisia oppilaitoksia. Sopimus toimii vain, jos sitä sovelletaan oikein.

Neuvotteluissa sopimusta pyritään parantamaan

Opetusalan kaikki virka- ja työehtosopimukset päättyvät maaliskuun lopussa, ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat alkamassa. Neuvotteluissa pyrimme kehittämään ammatillista vuosityöaikasopimusta kuten jäsentemme kaikkia muitakin sopimuksia. Olemme keränneet jäseniltä aktiivisesti palautetta vuosityöaikasopimuksesta jo pitkään, ja tämä palaute on yhtenä pohjana kehittämiselle.

Kannattaa muistaa, että muutamassa peruskoulussa käynnissä olevat vuosityöaikakokeilut ovat aivan eri asia kuin tämä ammatillisten opettajien sopimus; nämä poikkeavat sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti toisistaan. Peruskouluissa kokeilu jatkuu sovitusti vielä muutaman vuoden, elleivät kokeilukoulut itse päätä luopua kokeilusta. Tätä peruskoulujen kokeilua ei käsitellä ensi kevään sopimusneuvotteluissa lainkaan.

Suomea pyörittävät ammattilaiset, jotka osaavat hommansa: putkimiehet, rakentajat, lähihoitajat ja niin edelleen. Tulevia ammattilaisia ovat jäsentemme nykyiset opiskelijat. Sitoutuneet, motivoituneet opettajat kouluttavat osaavia ammattilaisia, jos heillä on siihen tarpeeksi työaikaa ja muita resursseja. Tämä edellyttää valtiolta riittävää taloudellista panostusta ammatilliseen koulutukseen ja sitä, että oppilaitokset kohdentavat resurssit oikein – opetukseen ja ohjaukseen.

Markku Perttunen

OAJ:n johtava työmarkkina-asiantuntija

 

OAJ neuvottelee

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!