• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mistä lisää työrauhaa ja hyvinvointia ammattikorkeakouluun?

16.12.2019 - 09.34 Blogi
Kuvituskuva

Ammattikorkeakoulujen opetus- ja asiantuntijahenkilöstö on asetettu viime vuosina toiminnan tehostamisen, talkootyön kasvattamisen ja rajujen leikkausten kohteeksi. Luvatun amk-rahoituksen suunnanmuutoksen pitäisi antaa henkilöstölle toivoa; pian on tilaa keskittyä työhön, kehittyä ja kehittää, mutta käykö näin?

Seuraavaa tavoite- ja tulossopimuskautta koskien ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat itse järjettömästi hamuamassa tutkintotavoitetta ja opiskelijamääriä ylös, vaikka henkilöstö ja rahat eivät nykyäänkään riitä kunnolla. Näyttää siltä, että korkeakoulut kilvan ajavat OKM:n miinaan.

Tehostaminen näkyy OAJ:n kyselyissä pirstaleisina työnkuvina ja kasvaneina työkuormina. Kuitenkin esimerkiksi opettajien määrä suhteessa opiskelijamäärään on laskenut viimeiset kahdeksan vuotta, eikä se kestä kansainvälistä vertailua. Pelko on, että Suomessa amk-opiskelijat saavat liian vähän opetusta ammattilaisen ohjauksessa. Amk-johdon pitää nyt viimeistään varmistaa henkilöstön työhyvinvointi ja opiskelijat työllistävä tulevaisuus.

Lisää työhyvinvointia sopimuksiin

Järjestömme aktiivit ja jäsenet kokevat opettajien nykyisen vuosityöaikamäärän liian suureksi etenkin, kun opetustyön eri tehtävien resursointi on heikentynyt merkittävästi, opetusryhmät ovat kasvaneet ja opetushenkilöstön tehtäväkenttä on laajentuessaan pirstaloittanut työnkuvia.

Koetaan, että opetuksen digitalisaatioon, suunnitteluun ja jälkityöhön ei ole riittävästi työaikaa. Näitä varten tulisikin kasvattaa opettajien omavalintaisen työajan suuruutta. Moni opettaja matkustaa työtehtäviensä puitteissa paljon enemmän kuin aiemmin, eikä kaikkea työaikaa eksplisiittisesti ole Sivistystyönantajien työehtosopimuksessa velvoitettu seuraamaan suhteessa työaikasuunnitelmaan.

Työssä tulee voida hyvin. Tätä silmällä pitäen OAJ:ssa vietetään parastaikaa työhyvinvoinnin lukuvuotta. Myös Marinin hallitusohjelma sisältää monivuotisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on saada työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. OAJ on lisäksi tavoitellut parannuksia OKM:n korkeakoulujen vision 2030 toimeenpanotyössä.

Seuraaviin virka- ja työehtosopimuksiin haluamme ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tukevia elementtejä. Esimerkiksi työmatka- ja työaikamääräysten päivittäminen ovat seuraavan neuvottelukierroksen tavoitteitamme.

Yhdenkään jäsenryhmän saavutettujen etujen huononeminen ei ole OAJ:n eikä yhdenkään sen jäsenen edun mukaista. Selvää on, ettei yhden, saati kaikkien tavoitteiden toteuttaminen ole itsestään selvää.

Savua ilmassa

Ilmassa on sakeita savumerkkejä. Niiden mukaan ensi kevään sopimusneuvottelukierros on erityisen vaikea. Mitään ei tulla saamaan ilmoittamalla eikä ilmaiseksi. Lakot ovat olleet syksyn arkea. Kaikki teollisuusliitot ovat yksi toisensa jälkeen käyneet valtakunnansovittelijan luona hakemassa ratkaisua työehtosopimiskiistoihin. Näissä kiistaa on ollut mm. palkankorotustasosta ja kiky-talkootuntien kohtalosta. Nämä ovat myös meidän jäsenkunnallemme tärkeitä aiheita.

Vielä on varmuudeksi teroitettava: Etsimme viimeiseen asti ratkaisua neuvottelupöydästä. Se on kaikkien etu. Ellei jäsentemme työn tekemisen ehdoista muutoin päästä lopputulokseen, vasta vihoviimeinen keino löytyy työtaistelusta.

Johtopäätös on selvä. Ammattikorkeakouluun saadaan entistä vahvempi draivi ja innovatiivisempi toimintaympäristö, jos valtio ohjaa opetukseen merkittävästi lisää perusrahoitusta ja jos kevään sopimusneuvotteluissa parannetaan palkan lisäksi henkilöstön työssä jaksamisen elementtejä.

Pasi Repo

OAJ:n korkeakouluasiamies
Twitter: @pasirepo

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Ajankohtaista sopimuksista -sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusaloittain. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!