• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutuspolitiikassa tiivis ”lukuvuosi” – toimikunnassa kuuluu OAJ:n jäsenten ääni

06.05.2019 - 17.05 Blogi
Kuvituskuva

OAJ:n kannat koulutuspolitiikkaan ja työmarkkinoihin liittyviin kysymyksiin syntyvät toimikunnissa. Niissä kuuluu vahvasti jäsenten ääni.

Eduskuntavaalit, hallitusneuvottelut, EU-vaalit – käynnissä on vilkas vaalivuosi. OAJ on jo ennen vaaleja tehnyt tiiviisti vaikuttamistyötä ja nostanut esiin viestiä siitä, että kun on kyse Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee.

Toisinaan OAJ:n jäsenet kysyvät, miksi OAJ ottaa niin tiiviisti kantaa koulutuspolitiikkaan ja miten OAJ:n linja syntyy. Syy kannanottoihin on se, että haluamme vaikuttaa niihin päätöksiin, jotka synnyttyään vaikuttavat työhön, jota jäsenet tekevät kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Onpa kyseessä varhaiskasvatuslaki, ammatillisen koulutuksen ”reformilaki” tai lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen rahoitussäädösten uudistaminen, OAJ:n kannan valmistelee koulutuspoliittinen toimikunta.

OAJ:n hallitus lopulta päättää kannoista. Jo ennen sitä jäsenten edustajat ovat toimikunnissa siis pohtineet asiaa jäsenten työn kannalta ja valmistelleet yhdessä keskustellen sitä kantaa, jonka OAJ tuo esimerkiksi lakiuudistuksista käytävään keskusteluun. Olen iloisesti yllättynyt, että monet toimikunnan jäsenet ovat ottaneet yhteyttä ja tulleet juttusille myös kokousten välillä. Asiat on koettu omiksi!

Jotta koulutuspoliittisen toimikunnan työ tulee tutuksi, kokosin muutaman konkreettisen esimerkin asioista, joita olemme viime aikoina käsitelleet.

OAJ:n toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Olemme osallistuneet osaltamme järjestön toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmisteluun.

Eduskuntavaalit ja ratkaisuja Suomelle

Valmistelimme eduskuntavaalitavoitteita, joista tuli sitten ”Ratkaisuja Suomelle” –julkaisu. Tarjoamme päättäjille konkreettisia keinoja, joilla vahvistetaan koulutusta, varhaiskasvatusta, tiedettä ja tutkimusta – ja siten turvataan koko Suomen tulevaisuus.

OAJ:n näkemys kuntien tehtävistä ja rahoituksesta

Valmistelimme OAJ:n linjauksia kuntien tehtävistä ja rahoituksesta.

Uusi varhaiskasvatuslaki ja valtakunnalliset vasut

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Tähän liittyen koulutuspoliittisen toimikunnan esityslistalla on ollut varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys sekä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien päivitys.

Perusopetuksen oppilasarvioinnin kehittäminen

Olemme keskustelleet ja antaneet neuvottelijalle evästyksiä perusopetuksen oppilasarvioinnin kehittämisestä.

Digivälinekysely ja OAJ:n kehitysehdotukset

Olemme saaneet selvityksen ja keskustelleet peruskoulun ja lukion digityövälinekyselyn tuloksista. Vaikka kysely ja tulokset kohdistuivat peruskouluun ja lukioon, niin OAJ:n loppupäätelmät ovat yleistettävissä myös muuhun opetukseen.

Kolmiportaisen tuen kehittäminen

Kolmiportaisen tuen kehittäminen on puhuttanut toimikuntaa ja tullee ilmeisesti puhuttamaan edelleenkin.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen niin sanottu reformilaki tuli voimaan 1.1.2018. Olemme kuulleet tuloksia ammatillisen toisen asteen opettajille tehdyn kyselyn tuloksista. Kysely koski ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa. Kävi ilmi, että todellisuus on vielä kaukana reformin todellisuudesta.

Reformiin liittyen valmistelimme myös lausunnon asetuksesta, joka koski opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Lukion uudistuva ops ja korkeakouluyhteistyö

Valmistelimme OAJ:n lausuntoa lukion opetussuunnitelmaluonnoksesta, keskustelimme lukion ja korkeakoulujen yhteistyötä kartoittavan työryhmän raportista sekä olemme valmistelleet lausunnon lukion opetussuunnitelmauudistuksesta

OAJ:n tiede-, tutkimus- ja innovaatiolinjaukset

Valmistelemme OAJ:n tiede-, tutkimus- ja innovaatiolinjauksia. Ne on tarkoitus julkaista lähiaikoina. Tiedettä ja innovaatioita OAJ korostaa myös vaalikampanjassaan

Jatkuva oppiminen

Sitran Elinikäisestä oppimisesta hyvinvointia ja kilpailukykyä –projekti käsittelee osittain samoja asioita kuin OKM:n jatkuvan oppimisen työryhmä. Jatkuvaa oppimista ja elinkäistä oppimista ja ehkä niiden eroa toimikunta käsitellee tulevaisuudessakin. Jatkuvaa oppimista OAJ korostaa myös vaalikampanjassaan

Yhdessä kohti hyvää koulutuspolitiikkaa tulevaisuudessakin!

Edellä kertomani on pieni poiminta toimikunnassa käsitellyistä asioista. Minusta koulutuspoliittinen toimikunta on eri nyansseineen laaja-alaisin OAJ:n isoista toimikunnista. Tietenkin minulla saattaa olla oma lehmä ojassa, sillä kaudella 2018–2020 olen kyseisen toimikunnan puheenjohtaja.

Koulutuspolitiikka on mielenkiintoinen työsarka!

Jouko Karhunen

OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja

@KarhunenJ

 

OAJ:n kanta syntyy keskustellen

OAJ:n järjestöllinen hallinto perustuu jäsentemme osallistumiseen ja vaikuttamiseen – jäsenemme muodostavat kivijalan kaikelle toiminnallemme.

Jouko Karhunen
Jouko Karhunen