• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Odotettavissa suotuisia tuulia varhaiskasvatukseen

22.11.2019 - 17.06 Blogi
Kuvituskuva

Maan hallitus on tarttunut ripeästi toimeen ja lähtenyt toteuttamaan varhaiskasvatukseen lupaamiaan parannuksia. Seuraavana askeleena pitäisi olla sen varmistaminen, että jokainen lapsi saa jo varhaiskasvatuksessa tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukea, OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton kirjoittaa.

Moni on viime kuukaudet odottanut suotuisia varhaiskasvatusuutisia, sillä pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmasta lupauksia teoista löytyi useita.

Suotuisten uutisten lumipallo lähti kesällä pyörimään esityksellä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamisesta. Pallo kasvoi entisestään marraskuun alussa, kun uutisoitiin asetusmuutosesityksestä, jolla pienennetään ryhmäkokoja yli kolme vuotiailla lapsilla.
 
Odotettavissa on vielä esimerkiksi kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi, varhaiskasvatuksen laatukriteereiden laatiminen sekä kiusaamista ehkäisevä ohjelma varhaiskasvatukseen. Hallitusohjelmassa halutaan myös turvata varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus ja aloituspaikkojen kohdentaminen koko maassa.

Jokaiselle lapselle oikeus saada tarvitsemaansa tukea

Paljon hyvää on siis jo tehty ja tekeillä. Yksi uudistus, jota varhaiskasvatuksessa odotetaan vielä malttamattomasti, koskee lapsen kasvun ja oppimisen tukea.

Lainsäädäntö ei tällä hetkellä turvaa esimerkiksi sitä, että lapsi saisi erityisopettajan antamaa osa- tai kokoaikaista erityisopetusta. Näin tapahtuu vain, jos kunta on päättänyt palkata varhaiskasvatuksen erityisopettajan toteuttamaan tukitoimia. Tämä asettaa  lapset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Vaikka lakipykälät eivät itsessään pysty lapsen tulevaisuutta muuttamaan tai oppimisvaikeuksia poistamaan, tarvitsemme kipeästi säädökset siitä, millä reunaehdoilla lapsen kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan varhaiskasvatuksessa.

Tarvitsemme kipeästi säädökset siitä, millä reunaehdoilla lapsen kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan varhaiskasvatuksessa.

Tarvitsemme yhtenäisen tuen polun varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toisen asteen loppuun saakka. Tällä hetkellä varhaiskasvatuslaki säätää, että kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. 

Sitä päättäjät eivät ole kuitenkaan millään tavalla määritelleet, kuinka monen lapsen tuen tarpeisiin yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa. OAJ:n mielestä varhaiskasvatukseen tarvitaan vähintään yksi erityisopettaja sataa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta kohden. Esi- ja alkuopetuksessa suhdeluvun tulisi olla 1:50.

OAJ:n mielestä varhaiskasvatukseen tarvitaan vähintään yksi erityisopettaja sataa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta kohden.

Selvityshenkilön ja työryhmän avulla liikkeelle

Opetusministeri kertoi marraskuussa aihetta koskevaan kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa selvityshenkilön kartoittamaan kunnissa jo olemassa olevia lapsen tuen käytäntöjä ja kehittämiskohteita.

Tarkoituksena on myös asettaa työryhmä tarkastelemaan varhaiskasvatuksessa toteutettavan tuen sekä perusopetuslain mukaisen tuen kolmiportaisuuden ja inkluusion kehittämistä.
 
Nämä ovat hyviä ensiaskelia, sillä lapsen tuen lakiuudistusta on kaivattu jo vuosia. Lapsen edun näkökulmasta tuen kehittämisen tavoitteena on riittävä ja tarkoituksenmukainen tuen kokonaisuus sekä tuen käsitteistön ja toimintakäytäntöjen yhdenmukaistaminen. 

Nyt olisi hyvä aika lähteä tekemään muutosta, jolla on kauaskantoiset ja lapsen tulevaisuuden kannalta positiiviset vaikutukset.

Nyt olisi hyvä aika lähteä tekemään muutosta, jolla on kauaskantoiset ja lapsen tulevaisuuden kannalta positiiviset vaikutukset.

OAJ:n tavoitteet lapsen tuen lakiuudistukselle varhaiskasvatuksessa
  • Varhaiskasvatuksen järjestäjällä (ja tuottajalla) tulisi olla vähintään yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) jokaista sataa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta kohden
  • Lainsäädännöllä tulee turvata lapsen oikeus...
    • tarvitsemaansa oikea-aikaiseen tukeen ilman raskasta ja pitkää hakuprosessia
    • varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen
    • pien- tai erityisryhmässä annettavaan varhaiskasvatukseen sekä tarvittaessa sairaalassa annettavaan varhaiskasvatukseen

 

Kirsi Sutton

OAJ:n erityisasiantuntija

Twitter: @KirsiSutton

 

Varhaiskasvatuksen opettaja: liittosi on OAJ

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

OAJ sydän vakaope.png