• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppivelvollisuus laajenee – ammatillinen koulutus valmistautuu muutokseen

04.12.2019 - 08.30 Blogi
Kuvituskuva

Nyt valmistellaan oppivelvollisuuden laajentamista ja sitä, miten se ulotetaan toiselle asteelle. OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikka pohtii blogikirjoituksessaan ratkaisuja ja avoimia kysymyksiä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta.

Oppivelvollisuuden pidentyminen tuo käytännössä nuorelle oikeuden toisen asteen koulutukseen. Uudistus on merkittävä. On tärkeää, että nuorten tie perusopetuksesta toiselle asteelle on selkeästi viitoitettu. Uudistuksen myötä tuleva ”pakko” pitäisikin nähdä kannustimena aktiiviseen kansalaisuuteen, itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen.  

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistautuvat parhaillaan oppivelvollisuusuudistukseen. Uudistumiseen ammatillisen kenttä onkin rutinoitunut. Uusi ammatillinen koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä taitajaksi myös jatkossa, kun valmistautuminen tehdään huolella.  

Maksuttomuus ei saa kaventaa koulutustarjontaa eikä nakertaa laatua

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyy keskeisesti kysymys siitä, miten maksuttomuus toteutetaan ja mitä kaikkea opiskelija saa maksutta.

Maksuttomuudesta puhuttaessa pitää ymmärtää, että ammatillisessa koulutuksessa kustannukset koostuvat monista eri puroista, ja eri alojen väliset erot kustannuksissa ovat suuret. Lisäksi on muistettava, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suurin osa tulee jatkuvan haun kautta. Ikäjakauma on iso, mikä tuo lisähaasteen maksuttomuuden pohtimiseen.

Koulutuksen järjestäminen vaatii moniammatillisen henkilöstön, erilaisia oppimateriaaleja ja opetusvälineitä. Opetus pitää jatkossakin voida järjestää muuttuvissa oppimisympäristöissä.

Opettajien on voitava valita soveltuvimmat opetusmenetelmät ja oppimateriaalit.

Opettajien on voitava valita soveltuvimmat opetusmenetelmät ja oppimateriaalit. Tärkeää on myös itse laadittujen opetusmateriaalien käyttöä ja levitystä koskeva päätäntävalta; uusien materiaalien tuottamisesta ja niiden käyttöä koskevista korvauksista on aina sovittava koulutuksen järjestäjän kanssa.

Maksuttomuus ei saa myöskään heikentää koulutuksen tarjontaa eikä saatavuutta.

Laadusta on pidettävä huoli kaikissa vaiheissa

Perusopetuksen aikana oppilaan on saatava sellaiset tiedot ja taidot, että opinnot toisella asteella voivat jatkua siten että perustaitojen hallintaa ei tarvitse kohtuuttomasti kerrata. 

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen sitten kasvaa tutkinnon perusteiden ja opiskelijan HOKS:n mukaan. Tutkinnon suorittaneella on sitten vastaavasti oltava sellainen osaaminen, jolla voi siirtyä työelämään tai jatkaa opintojaan.

Oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaaminen erityisesti näissä siirtymävaiheissa on erityisen tärkeää. Koulutuksen onnistuminen ja sen laadukas toteutus näkyy, kun oppilaan, opiskelijan, tutkinnon suorittaneen opiskelupolku ei katkea ja suunta jatkoon on selvillä.

Koulutuksen onnistuminen ja sen laadukas toteutus näkyy, kun oppilaan, opiskelijan, tutkinnon suorittaneen opiskelupolku ei katkea ja suunta jatkoon on selvillä.

Opetuksen, opinto-ohjauksen ja erityisen tuen saatavuus on varmistettava ja kasvaviin tarpeisiin varauduttava. Tärkeä keino edistää näiden tavoitteiden saavuttamista on opettajamitoituksesta säätäminen.

Oppivelvollisuuden uudistaminen on mittava uudistus. Se vaatii erityisesti opetusalan ammattilaisten kouluttamista ja mahdollisuuksia osallistua uudistamiseen suunnitteluvaiheista lähtien.

Kenenkään nuoren tai aikuisen ei pidä olla ”välitilassa” vaan opetuksen, ohjauksen ja tuen on oltava kunnossa kaikissa vaiheissa.

Toteuttamisen arviointia on tehtävä samanaikaisesti ja korjaukset pantava toimeen välittömästi, jos ja kun epäkohtia havaitaan.

Kenenkään nuoren tai aikuisen ei pidä olla ”välitilassa” vaan opetuksen, ohjauksen ja tuen on oltava kunnossa kaikissa vaiheissa ja kaikkien opiskelijoiden kohdalla.