• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Palkkausjärjestelmät toimimaan!

25.11.2019 - 11.33 Blogi
Kuvituskuva

Mitä vaativampi tehtävä sitä korkeampi palkka. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta harvassa kunnassa työnantaja on saanut palkkausjärjestelmiä toimimaan. Nyt on korkea aika varmistaa, että jokaisella työnantajalla on käytössä toimiva ja ajantasainen palkkausjärjestelmä, jossa palkka aidosti vastaa tehtävän vaativuutta.

Miten henkilöstöä motivoitaisiin hyviin työsuorituksiin ja varmistettaisiin, että kunnat säilyvät houkuttelevana työnantajana? No tietenkin varmistamalla, että työn vaativuuden lisääntyminen näkyy konkreettisesti myös pankkitilillä korkeampana palkkana.

Kunnan työntekijä saa palkkansa työnantajan palkkausjärjestelmän perusteella. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava paikallinen palkkausjärjestelmä. Palkka määräytyy työkokemuksen, tehtävien ja niiden vaativuuden sekä ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen perusteella. Palkkausjärjestelmän kriteerit määrittävät sen, miten tehtävän vaativuutta ja työsuoritusta arvioidaan.

Kun kunnallista palkkausjärjestelmää uudistettiin vuonna 2012, oli yhteinen näkemys siitä, että toimiva palkkausjärjestelmä on kaikkien etu. Virka- ja työehtosopimukseen kirjoitettiin silloin näin:

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan palkkakilpailukyky. Palkkausjärjestelmä tukee toimintastrategiaa, vaikuttaa myönteisesti organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä osa johtamista. Tähän pyritään oikeudenmukaisella palkalla, jonka perustana on mm. tehtävät ja niiden vaativuus sekä ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen.

Oletuksena tuolloin oli, että jatkossa jokaisella työnantajalla on käytössään paikallinen palkkausjärjestelmä eli selkeät ja yhdessä sovitut säännöt, joiden perusteella palkka määräytyy.

Kävikö näin? Ei todellakaan. Vain harvassa kunnassa tai kuntayhtymässä on toimiva palkkausjärjestelmä.

Monelta työnantajalta palkkausjärjestelmä puuttuu

Palkkausjärjestelmän kehittäminen on työnantajan vastuulla. Silti kunnissa ja kuntayhtymissä on edelleen paljon työnantajia, joilla paikallista palkkausjärjestelmää ei ole olemassakaan tai jotka eivät käytä lainkaan aikoinaan laatimaansa järjestelmää.

Jotkut työnantajat ovat jopa sitä mieltä, että palkkausjärjestelmän soveltaminen ja ylläpito on liian työlästä, se on liian jäykkä taipumaan taloudellisiin vaatimuksiin ja palkkakilpailukyvystä huolehtiminen on vain rasite. Ja sitten ihmetellään, mistä saataisiin osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä.

Vaikuttaa siltä, että työnantajien palkkatietämys on selvästi ohentunut niistä vuosista, kun nykyistä palkkausjärjestelmää rakennettiin. Tuolloin ymmärrettiin, että toimiva palkkausjärjestelmä on tärkeä johtamisen väline, joka takaa laadukkaat kuntapalvelut sekä houkuttelee osaavia ja aikaansaavia työntekijöitä.

Jäsenillä on hyvä olla palkkatietämystä

Henkilöstön pitää tuntea palkkausperusteet, jotta tietää, miten tehtävän vaativuutta ja omaa työsuoritusta arvioidaan ja miten voi itse vaikuttaa palkkatasoonsa. Näin palkkausjärjestelmä voi ohjata esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia hakeutumaan organisaation kannalta merkityksellisiin, osaamista vastaaviin tehtäviin, sekä kannustaa kehittämään työmenetelmiä ja osaamistaan.

Työnantajan kannattaa tiedottaa avoimesti paikallisesta palkkausjärjestelmästään, sillä oikeudenmukaiseksi koetulla palkkauksella on suuri vaikutus palkkatyytyväisyyteen.

Työryhmästä odotetaan nyt helpotusta pulmaan

Edellisellä sopimuskierroksella kunnan sopimusneuvotteluissa sovittiin palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmästä, jonka tavoitteena on uudistaa ja kehittää virka- ja työehtosopimuksessa olevaa tehtävän vaativuuteen perustuvaa arviointijärjestelmää. Työryhmä on työskennellyt uutterasti ja etsinyt keinoja, joilla paikallista tehtäväkohtaisen palkan määrittelyä voitaisiin helpottaa.

Työryhmältä odotetaan lisää ohjeistusta ja esimerkkejä tehtäväkohtaisten palkkatasojen määritykseen, jotta jokaisen työnantajan ei tarvitse keksiä pyörää itsenäisesti.

Me OAJ:ssä pidämme nykyistä tehtävän vaativuuteen perustuvaa palkkausjärjestelmää lähtökohtaisesti hyvänä. Sen velvoittavuutta pitää kuitenkin lisätä. Esimerkiksi paikallisen palkkausjärjestelmän toimivuutta on arvioitava säännöllisesti ja tehtäväkuvaukset päivitettävä vuosittain.

Kokonaan uutta pakkausjärjestelmää työryhmän ei kuitenkaan tarvitse keksiä, koska nykyinen ei ole kokonaan rikki. Pitää vain öljytä koneistoa ja saada paikalliset järjestelmät toimimaan niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti!

Kristiina Johansson

työmarkkina-asiamies

Jaa