• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Vapaa sivistystyö tuottaa hyvinvointia ja luo kunnille säästöjä

04.09.2019 - 07.00 Blogi
Kuvituskuva

Vapaan sivistystyön palvelut ovat elinikäisen oppimisen aarreaitta, jotka tuottavat kansalaisille hyvinvointia ja iloa. Näin on jatkossakin, kunhan kunnat satsaavat henkilöstön sitoutumiseen ja turvaavat näin laadukkaan opetuksen tulevaisuuden.

Moni suomalainen on näinä viime viikkoina saanut postiluukustaan kansalais- tai työväenopiston esitteen. Liikuntaa, kieliä, käsitöitä, kulttuuria – mikä upea valikoima mahdollisuuksia oppia uutta! 
 
Suomen reilut 170 kansalais- ja työväenopistoa ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, samoin kuin kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäopistot. Ne ovat elinikäisen oppimisen aarreaitta.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat elinikäisen oppimisen aarreaitta.

Vuosittain vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee osaavien ja korkeasti koulutettujen opettajien johdolla noin 600 000 suomalaista. Yhdelle vapaa sivistystyö tarjoaa kivan tavan tavata tuttuja, toiselle mahdollisuuden entisöidä perintöhuonekalun. Kolmas kertaa vieraan kielen sanastoa ja kielioppia, neljäs päivittää tietoteknistä osaamistaan.
 
Opistoissa opiskellaan lisäksi aikuisten perustaitoja. Erityisen merkityksellistä on kansalaisopistojen tarjoama maahanmuuttajille kohdistettu suomen kielen opetus ja ylipäätään aikuisten luku- ja kirjoitustaitojen opetus, joka edesauttaa työllistymisessä. Edullisen hintatason ansiosta vapaa sivistystyö tarjoaa myös työttömille mielekkään mahdollisuuden oppia uutta.

Monelle kurssilaiselle opintopäivä on viikon kohokohta ja henkireikä muutoin kiireisessä elämässä. Kansalaisopistotoiminta tutkitustikin edistää hyvinvointia. Kannattaa tutustua esimerkiksi tähän tai tähän tutkimukseen. 

Monelle kurssilaiselle opintopäivä on viikon kohokohta ja henkireikä muutoin kiireisessä elämässä. Kansalaisopistotoiminta tutkitustikin edistää hyvinvointia.

Elinikäinen oppiminen tuo kunnille elinvoimaa

Työelämässä tapahtuvien muutosten myötä julkisuudessa puhutaan yhä enemmän jatkuvasta ja elinikäisestä oppimisesta. Myös OAJ:ssä on jo pitkään korostettu, kuinka arvokasta on, että ihmiset voivat oppia uutta läpi elämän. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille elinikäinen oppiminen on ollut jo pitkään itsestäänselvyys. Siksi on tärkeää, että vapaan sivistystyön arvokkaasta työstä pidetään kiinni ja sen laatua vaalitaan.

Laki ei velvoita kuntia järjestämään vapaan sivistystyön opetusta. Oppijoiden lisäksi myös kunnat kuitenkin hyötyvät siitä. Toiminta tuo säästöjä kunnan sosiaali- ja terveyskuluissa sekä lisää aktiivisen kansalaisuuden tunnetta yksilötasolla. 

Laatuun pitää satsata

Jotta vapaa sivistystyö tuottaa jatkossakin hyvinvointia, opetuksen on säilyttävä kiinnostavana, monipuolisena ja laadukkaana. Kurssit ovat maksullisia, joten maksaja odottaa koulutukselta hyvää laatua ja vastinetta rahoilleen. Laatutaso saadaan parhaiten turvattua, kun panostetaan opettajiin.

Kurssit ovat maksullisia, joten maksaja odottaa koulutukselta hyvää laatua ja vastinetta rahoilleen. Laatutaso saadaan parhaiten turvattua, kun panostetaan opettajiin.

Opettajat tarvitsevat rauhallisen ja turvallisen paikan tehdä työtä. Nyt kansalaisopistojen ongelmina ovat esimerkiksi vakinaisen henkilöstön vähyys sekä määräaikaisuuksien ja osa-aikaisuuksien yleisyys.

Opistojen pitkäjänteinen suunnittelu ja toiminnan vakiinnuttaminen on vaikeaa, jos henkilöstön sitoutumiseen ei panosteta. Etenkin perusrahoitusta pitäisikin lisätä merkittävästi, jotta taataan laadukkaan opetuksen jatkuvuus. Siitä hyötyvät kaikki.

Petra Kirkko-Jaakkola

OAJ:n työmarkkina-asiamies