• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

167  000 klikkausta kertoo, mikä opettajia innostaa ja kuormittaa

04.06.2020 - 13.53 Blogi
Kuvituskuva

Fiilismittari keräsi tänä lukuvuonna ainutlaatuista tietoa siitä, miten opettajilla menee. Työn imu ja oppimisen edistäminen kannattelevat osaavia opettajiamme, mutta moni epäkohta kaipaa vielä ratkaisuja, kirjoittaa työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Sari Melkko.

Suomalaisten opettajien osaamista ja työn tuloksia ihastellaan ympäri maailmaa, ja ansaitusti. Kesän kynnyksellä on hyvä hetki koota yhteen asioita, jotka kannattelevat töissä ja auttavat jaksamaan. 

Nämä asiat ovat opettajien mukaan kunnossa ja lisäävät työhyvinvointia: 

 • Oppiminen sytyttää. Opettajille työn suola on se, kun näkee oppilaiden ja opiskelijoiden oppivan. 
 • Osaaminen riittää. Valtaosa opettajista kokee, että heidän osaamisensa vastaa työtehtäviä.  
 • Työyhteisöstä saa voimaa. Opettajat kokevat, että hyvät työtoverit kannattelevat työssä. Työpaikkojen yhteishenki koetaan monessa paikassa hyväksi ja opetusalalla työpaikoilla hyväksytään erilaisuus sekä tuetaan että autetaan. 
 • Autonomia innostaa. Opettajat kokevat pääsääntöisesti voivansa vaikuttaa riittävästi omaa työtä koskeviin päätöksiin. 
 • Turvallisuus kunnossa. Valtaosa kokee työpaikkansa turvalliseksi paikaksi. 

Tiedot selviävät Fiilismittarista, joka tuli OAJ:n jäsenten käyttöön elokuussa 2019 osana työhyvinvoinnin lukuvuotta.  

Vertaistukea ja pysähtymistä oman hyvinvoinnin äärelle 

Fiilismittarissa kuka tahansa jäsen pääsi klikkaamaan reaktionsa ja kertomaan kommenttinsa viikoittain vaihtuviin kysymyksiin tai väittämiin.

Lukuvuoden aikana järjestelmään kirjautui yli 10 prosenttia kaikista OAJ:hin kuuluvista opettajista. Toukokuun loppuun mennessä reaktioita eli erilaisia hymiöitä on valittu yhteensä 167  340 kappaletta. Yhden viikon keskiarvoksi tulee näin liki 4 200 reaktiota!  

Nopean hymiövalinnan lisäksi jäsenet ovat Fiilismittarissa päässeet anonyymisti kertomaan kokemuksiaan ja keskustelemaan viikon aiheesta. Tekstikommentteja koko lukuvuoden aikana kertyi liki 66  000 kappaletta – siis keskimäärin reilut 1 600 kommenttia viikossa! Huikea tulos.

Monelle Fiilismittarissa arvokkainta tuntuukin olevan se, että se auttaa pohtimaan hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea. 

Monelle Fiilismittarissa arvokkainta on se, että se auttaa pohtimaan hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea. 

”On ollut hyvä seurata kollegoiden avoimia ja rehellisiä vastauksia ja tunnetiloja, joita jatkuva muutos työssä aiheuttaa – niin hyviä kuin huonojakin hetkiä,” kertoo eräs Fiiilismittarin käyttäjä. 

”Vertaistuki. Näkee, miten kollegat kokevat,” kommentoi toinen. 

”Mittari on kysymyksillään saanut pohtimaan kyseistä asiaa. Olen todennut, kuinka hyvin asiat kuitenkin ovat,” toteaa kolmas. 

Työ hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu 

Työhyvinvoinnin lukuvuonna olemme halunneet nostaa esiin jäsentemme työhyvinvointia ja sen merkitystä. Olemme haastaneet työnantajia huolehtimaan opetusalan ammattilaisten työhyvinvoinnista ja tarjonneet välineitä työhyvinvoinnin edistämiseen.  

Selvää on, että yhden lukuvuoden aikana ei kaikkia ongelmia saada ratkaistua. Fiilismittarin tuloksista nousevat esiin myös työn epäkohdat. 

 • Aika ei riitä. Työaikaa ei ole mitoitettu töiden tekemiseksi riittävästi, työyhteisön toimintaa ei aina suunnitella riittävästi eikä aikaa ole tehdä työtä riittävän hyvin. Erityisesti varhaiskasvatuksen opettajat kokevat, että heillä ei ole aikaa tehdä työtään riittävän hyvin. 
 • Pulaa palautumisesta. Työstä palautuminen on vaikeaa kaikilla oppilaitostasoilla.  
 • Digitaalisten laitteiden käyttöergonomiassa parantamisen varaa. Ergonomiaan liittyviä ongelmia on Fiilismittarin tulosten mukaan etenkin peruskoulussa, lukiossa, varhaiskasvatuksessa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä musiikkioppilaitoksissa. 
 • Vaikeiden asioiden käsittely sakkaa. Huolta herättää se, että erimielisyyksien käsittelyssä on monella työpaikalla puutteita. Erityisesti ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa moni kokee, että asioita ei käsitellä avoimesti.  
 • Sisäilmaongelmia riittää. Työpaikkojen ilmanlaatukysymys toi esille samaa viestiä kuin työolobarometrimme: monella työpaikalla on huono sisäilma. 

Muun muassa näihin asioihin haluamme OAJ:nä auttaa löytämään ratkaisuja. Lukuvuoden päätteeksi jatkamme vielä Fiilismittariin kertyneiden kommenttien analysointia ja lähdemme pohtimaan uusia tapoja, joilla voimme auttaa lisäämään hyvinvointia.  

Fiilisten mittausta Fiilismittarilla jatketaan syksyllä. Jäsen, tuo omat ajatuksesi ja kommenttisi ensi lukuvuonna mukaan!  

Sari Melkko 

Työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija 

 

Työhyvinvointi

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Lue lisää työhyvinvoinnista työelämäoppaasta.

Lisää työhyvinvointia