• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

48 euroa on pieni hinta syrjäytymisen ehkäisystä – ammatillisen opetuksen vähimmäismäärästä on säädettävä

25.11.2020 - 13.42 Blogi
Kuvituskuva

Ammatillisessa koulutuksessa annettavan opetuksen määrä vaihtelee rajusti. Saman osaamispisteen opiskeluun voi yhdessä oppilaitoksessa saada 20 tuntia opetusta, toisessa ainoastaan 10 tuntia. OAJ esittää, että opetuksen määrästä tulee säätää niin, että se on vähintään 18 tuntia per osaamispiste.

Laki määrittää, että ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada riittävä määrä opetusta. Käytännössä se ei kuitenkaan toteudu. Rahoituksen leikkaukset ovat pakottaneet järjestäjät vähentämään opetuksen minimiin. Opiskelijoilla ei ole käytännössä mitään varmuutta siitä, kuinka paljon heillä on oikeus saada opettajan antamaa opetusta.

Yksi tunti lisää opetusta maksaa työnantajamaksuineen noin 48 euroa. Tämä ei ole paljon, kun sillä saadaan vähennettyä keskeyttämisiä sekä syrjäytymistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan esimerkiksi keskimääräisen työttömyyden keston lyhentäminen vain yhdellä päivällä säästäisi valtiontalouden kustannuksia 10 miljoonaa euroa.

Tasavertaiset oikeudet koko maahan ja eri oppimisympäristöihin

OAJ on esittänyt, että oppivelvollisuusiän nostamisen yhteydessä ammatilliseen koulutukseen osoitetaan lisärahoitusta opiskelijan oppimista tukeviin toimiin. OAJ:n mielestä opetuksen määräksi tulee säätää vähintään 18 tuntia osaamispistettä kohden.

Opiskelijalla pitää olla tieto siitä, kuinka paljon hänellä on mahdollisuus saada opetusta. Tämä koskee opiskelijoita, joilla ei ole aiemmin hankittua osaamista tutkinnon perusteissa säädetyistä ja ammatilliseksi osaamiseksi asetetuista vaatimuksista.

Perusvalmiudet ja -taidot on voitava hankkia omien edellytysten mukaisesti, opettajan antaman opetuksen ja ohjauksen avulla. Opetuksen määrästä säätämällä turvataan opiskelijan oikeus saada opettajan johdolla tapahtuvaa opetusta, opinto-ohjausta ja tukea tasavertaisesti koko maassa ja eri oppimisympäristöissä.

Opiskelijoiden toiveet otettava vakavasti

Kysymys opetuksen määrän säätämisestä on herättänyt vilkasta keskustelua. Opiskelijoiden, opettajien ja työpaikalla ohjaustyötä tekevien näkemykset poikkeavat suuresti koulutuksen järjestäjien kannoista.

Säätämisen puolesta esitetyt näkemykset ovat vahvoja. Erityisesti opiskelijoiden toiveet opetuksen määrän säätämisestä on otettava vakavasti.

Amisbarometrin noin 10 000 vastaajasta joka kolmas halusi lisää omaan opiskelualaan liittyvää opettajan antamaa opetusta. Amis2018-kyselyn vastaajista melkein puolet toivoo, että opettajilla ja opinto-ohjaajilla olisi enemmän aikaa keskustella opiskelijan kanssa.

Ammatillisen koulutuksen tarve on valtava. Suomessa on yli 100 000 avointa työpaikkaa, vaikka työttömiä on paljon. Kolmannes ammateista muuttuu tai katoaa teknologian kehittyessä 10-20 vuoden sisällä.

Jotta pula osaavista työntekijöistä ei vaaranna talouden kasvua, on tärkeää panostaa osaamiseen ja koulutukseen.

Inkeri Toikka, erityisasiantuntija

Inkeri Toikka
Inkeri Toikka