• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Aikuisten ohjaus on ammattilaisten työtä

22.05.2020 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Ohjausta tarjotaan ratkaisuna moniin ongelmiin. Sen avulla löytyy oikea koulutus, työpaikka ja mahdolliset ongelmat hoituvat. Mitä on tämä ihmeitätekevä ohjaus? OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtaja Pirkko Kuhmonen kirjoittaa osaavan ohjauksen merkityksestä.

”Työelämän muutokset ovat suuria ja nopeita, ja siksi tarvitaan mittavaa ja innovatiivista jatkuvan oppimisen uudistamista. On tärkeää, että jokainen voi päivittää osaamistaan läpi elämän.”

Näin kommentoi opetusministeri Li Andersson tuoreita linjauksia, joilla hahmotellaan, miten Suomi vastaa työikäisten tarpeeseen oppia uutta.

Ministerin kanssa on helppo olla samaa mieltä. Korona on ravistellut koko työelämää ja tuntuu kiihdyttäneen jo ennestään nopeasti edennyttä murrosta, jossa avointen työpaikkojen vaatimukset ja työnhakijoiden osaaminen eivät kohtaa. Siksi jatkuvan oppimisen uudistus tarvitaan.

Kun jatkuvaa oppimista uudistetaan, ei pidä unohtaa ohjauksen merkitystä.

Ihminen on kokonaisuus. Siksi koulutukseen, ammattiin tai työhön ohjaamisessa on tunnistettava, mikä on ihmisen tausta ja tavoite ja mikä rajoittaa tai vahvistaa haaveiden toteutumista. Tärkeintä on, että ohjauksessa ihminen saa uskoa kykyynsä tehdä itse valintoja oman elämänsä suhteen.

Tärkeintä on, että ohjauksessa ihminen saa uskoa kykyynsä tehdä itse valintoja oman elämänsä suhteen.

Tehokkuusvaatimus ei ohjaukseen sovi. Ohjaus on läsnäoloa, ohjattavan kunnioittamista, kuuntelemista, yhdessä pohtimista.

Ihmisen tulevaisuutta ei suunnitella vain verkossa tai lyhyellä vastaanotolla. Ajatukset saattavat kypsyä hitaasti. Siksi on tärkeää, että tarvittaessa ohjauksessa voi käydä useamman kerran. Satsaus ohjaukseen maksaa itsensä takaisin, kun vältetään opintojen keskeyttäminen väärän valinnan vuoksi.

Aikuisen ohjaamisessa on usein läsnä kohtaanto-ongelma. Aikuinen tietää ja ymmärtää, mihin omat rahkeet riittävät. Hänellä on myös tietoa siitä, mikä ala työllistää ja mikä ei. Esimerkiksi metallialalla on jatkuvapula työntekijöistä, mutta henkilö ei ehkä enää jaksa raskasta teollisuustyötä tai peukalo on keskellä kämmentä. Siivousalan osa-aikaiset työt tai hankalat työajat eivät välttämättä houkuttele, ja lähihoitajaksi kaikista ei ole.

Oppilaitoksissa ohjaus on ammattilaisten käsissä. Pätevää ohjaajaa sitovat eettiset periaatteet: ketään ei ohjata polulle, johon ohjattavalla ei ole oikeasti mahdollisuuksia.

Ohjaaja ei tee valintoja ohjattavan puolesta vaan kertoo vaihtoehdoista, kysyy ja herättää ajatuksia. Ohjaaja on rehellinen ja rohkea, hän uskaltaa kysyä, jos näkee, että kaikki ei ole kunnossa. Ohjaaja myös kannustaa, herättää uskon siihen, että ohjattavalla on vaihtoehtoja, vaikka se oma haave ei toteutuisi. Kaikki ei todellakaan ole mahdollista, mutta arvaamattoman moni asia on. Ohjauksessa voi löytyä uusi suunta.

Opinto-ohjaaja tuntee oppimisen haasteet. Ohjauksessa on tärkeä arvioida, riittävätkö ihmisen voimavarat opintoihin ja miten ne voidaan toteuttaa.

Oppilaitosten opinto- ja uraohjaajien ammattitaitoa pitäisi tehokkaammin hyödyntää esimerkiksi TE-hallinnon työllistymispalveluissa. Kun ihminen saa tukea ja ohjausta, se ei ole keneltäkään pois: toimiala- tai oppilaitosraja ei saa rajata asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä.

Ohjaus voi tehdä ihmeitä. Se ihme voi olla pieni valtakunnan kilpailukyvyn kannalta, mutta suuri askel ihmiselle. Ja kun moni ihminen ottaa itselleen suuren askeleen, se näkyy kyllä myös valtion kilpailukyvyssä.

Luodaan näille ihmeille otollinen maaperä. Satsataan ohjaukseen!

Pirkko Kuhmonen

Opinto-ohjaaja

OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtaja

 

Tutustu OAJ:n ehdotuksiin!

  • OAJ julkaisi marraskuussa 2019 oman näkemyksensä siitä, miten jatkuva oppiminen voitaisiin saada kaikkien ulottuville. Tutustu ehdotuksiin täältä!