• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammatillisesti suuntautunut koulutus mahdollistaa jatkuvan oppimisen

15.04.2020 - 12.00 Blogi
Kuvituskuva

Yhteiskunnan muutos on kiihdyttänyt ammatillisesti suuntautuneita oppilaitoksia tarkastelemaan paikkaansa osaamisen kehittäjinä. Niillä on hyvät mahdollisuudet olla edelläkävijöitä.

Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat tiiviisti sidoksissa alueensa työ- ja elinkeinoelämään. Ne kykenevät toimimaan edelläkävijöinä, koska ne tekevät kiinteää työelämäyhteistyötä ja osaavat ratkaista jatkuvan oppimisen pedagogisia haasteita.

Näkemys siitä, että koulutus tai oppilaitosten tarjonta ei pysty vastaamaan väestön jatkuvan oppimisen haasteisiin, on vanhentunut. Koulunpenkki ei ole ainoa oppimisen paikka, vaan oppiminen on yhteispeliä.

Ammattikoulutuksessa paljon mahdollisuuksia mutta myös kehitettävää

Ammatilliseen toisen asteen koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden. Osaamisen laajentamiseksi ei välttämättä tarvitse suorittaa uutta saman asteista tutkintoa, vaan osaamisen päivittämiseksi saattaa riittää tutkinnon osan tai jopa pienemmän kokonaisuuden suorittaminen.

Erityisesti aikuisille suunnattuja, perustutkinnon päälle rakentuvia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on kehitetty työelämän tarpeisiin. Valitettavasti rahoitusratkaisut ohjaavat järjestämään perustutkintoja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sijaan. Tämä epäkohta pitää korjata heti.

Rahoitusratkaisut ohjaavat järjestämään perustutkintoja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sijaan. Tämä epäkohta pitää korjata heti.

Avoin ammatillinen koulutus voisi mainiosti toimia matalan kynnyksen väylänä avoimen korkeakoulutuksen tapaan. Avoimet opinnot tarjoaisivat hyvän väylän niille henkilöille, jotka tarvitsevat osaamisensa päivittämistä ja laajentamista kokonaisen tutkinnon sijaan. Samalla alaansa vielä haeskelevat voisivat tämän polun kautta tutustua erilaisiin ammatteihin.

Useassa ammatillisessa oppilaitoksessa voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla ammattikorkeakouluopintoja. Tämä avaa oivan tien ammattikorkeakoulutukseen.

Ammattikorkeakoulu rakennettu jatkuvan oppimisen kehyksessä

Monialaisuus on ammattikorkeakoulujen vahvuus. Niiden toiminta tukee ja vahvistaa yhteiskuntaamme ja osaamistamme eri puolella maata.

Amkien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta limittyy kaikissa toiminnoissa yhteen opetuksen kanssa, jolloin esimerkiksi palvelu- ja tuotekehityksen tulokset siirtyvät samanaikaisesti yritysten, alueiden ja opetuksen hyödynnettäväksi.

Kaikki amkien tarjoama koulutus on työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opinnoissa on lukuisia kosketuspintoja työelämän, opiskelijoiden ja oppilaitoksen välillä.

Osaamisen laajentamista tavoitteleville on tarjolla perustutkintojen lisäksi

  • ylemmät amk-tutkinnot
  • avoimen koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet,
  • laajemmat opintokokonaisuudet, ns. diplomiopinnot,
  • erikoistumiskoulutukset,
  • maksulliset täydentävät ja työantajien tarpeisiin räätälöidyt koulutukset ja
  • kokonaan verkossa tapahtuvat opinnot.

Amkien uskottavuus työelämän kehittäjinä lisääntyy koko ajan, ja ne pystyvät yhä sujuvammin mahdollistamaan työn ja opiskelun yhtäaikaisuuden. Uraseurannan perusteella näyttää, että suoritetut opinnot johtavat sujuvaan työllistymiseen ja että osaamisen kehittäminen näkyy palkassa. Suunta koulutuksen kehittämistyössä on ollut oikea.

Ammattikorkeakoulut pystyvät vastaamaan yhteiskunnan ja jatkuvan oppimisen vaatimuksiin kunnolla vain, jos opetusta ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa voidaan toteuttaa läheisessä yhteydessä toisiinsa.

On välttämätöntä, että ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa ovat toteuttamassa vähintään asiantuntijoina opettajat. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta hyödyttää työelämää parhaiten silloin, kun opetushenkilöstön työelämäyhteydet ja työelämärelevanssi pysyvät ajan tasalla ja laadukkaina ja kun opiskelijat pääsevät työelämäyhteistyöhön koko opintojensa ajan.

Opettajilla on yhä vahvempi rooli aikuisen oppimisen tukijana

Aikuisen osaamista on kerryttänyt elämänkokemus, koulutus ja työelämä. Opettajien avulla saadaan kartoitettua sekä henkilön osaaminen ja tarpeet että mahdollisuudet, joilla osaamisvajetta voidaan kuroa umpeen tai kehittää.

Tällä hetkellä OAJ:tä huolestuttaa eniten opetushenkilöstön kokemus siitä, ettei ohjaukseen, opettamiseen, oman osaamisen kehittämiseen ja työelämäyhteistyöhön ole resursoitu riittävästi aikaa. Oppilaitoksissa on huolehdittava opettajien ohjausosaamisesta sekä oikein mitoitetuista resursseista työsuunnitelmissa. 

Maailman paras koulutusjärjestelmä taipuu moneksi

Maailman paras koulutusjärjestelmä antaa hyvän pohjan uudistaa osaamista.

Koulutustarjonta on moninainen ja sovellettavissa moniin tarpeisiin. Osaamista tuottavat nykyisin laajapohjaisesti koulutuksen järjestäjät ja työnantajat. Teknologiaa hyödynnetään aiempaa enemmän.

Meillä ei saa olla jatkossakaan pussinperiä. Uraohjausta tai opintomahdollisuuksien löytämistä pitää yhä helpottaa. Suomessa tarvitaan uudenlaista oppimiseen kannustavaa kulttuuria. Uusi kulttuuri mahdollistuu, kun eri hallinnonalat ja sidosryhmät aidosti tukevat koulutuksen uudistumista ja vahvistumista työelämän kumppanina.

Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, OAJ
Tuovi Manninen, eritysasiantuntija, OAJ