• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ammattijärjestötoiminta nuoren silmin: Me haluamme aidosti mukaan

28.09.2020 - 09.47 Blogi
Kuvituskuva

Maailma muuttuu. Siinä muutoksessa ammattijärjestöjen pitää olla eturintamassa. Me nuoret haluamme olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ammattijärjestöä, kirjoittaa opettajaksi opiskelevien SOOLin puheenjohtaja Saana Ylikruuvi.

Olemme ehkä monilta osin tuudittautuneet siihen, että yhteiskuntamme on, mitä se on, eikä yhteiskunnallista muutosta koeta tarpeelliseksi. Maailma kuitenkin muuttuu, halusimme tai emme. Mahdollisuutenamme on antaa muiden luoda tulevaisuutemme tai olla itse mukana rakentamassa sitä.

OAJ:n pitää olla muutoksen eturintamassa

Muun yhteiskunnan muuttuessa myös ammattijärjestöjen toimintaympäristö muuttuu.
 
OAJ:n nykyisistä jäsenistä joka kolmas on eläköitymässä seuraavien kymmenen vuoden sisällä. Oppijoiden määrä laskee, kun ikäluokat pienenevät. Nuoret eivät välttämättä koe ammattijärjestöä omakseen siten, että he liittyisivät sen jäseniksi.

OAJ:n nykyisistä jäsenistä joka kolmas on eläköitymässä seuraavien kymmenen vuoden sisällä.

Ammattijärjestöjä tarvitaan yhä

Vaikka maailma muuttuu, ammattijärjestöjä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Muutosten keskellä oman ammattijärjestön merkitys voi jopa korostua.

Muutosten keskellä oman ammattijärjestön merkitys voi jopa korostua.

Jos työmarkkinat ovat aiemmin olleet nuorille epävarmat lyhyine määräaikaisine työsuhteineen, ovat ne entistä epävarmemmat COVID19-pandemian jälkeen. Useampi kaverini on miettinyt valmistumisen lykkäämistä johtuen nykytilanteesta. Yhtenä syynä on ollut se, ettei nuori halua valmistua työttömäksi.

Työelämän epävarmuus vaikuttaa myös hyvinvointiin. Nuoret ovat jo opiskeluaikanaan huolissaan hyvinvoinnistaan. Samalla he joutuvat miettimään, miten hyvinvoinnista pystyy pitämään huolta työelämään siirtyessään.

Tiukentuneet opintopistevaatimukset ja heikentyneet opiskelijoiden tuet yhdessä epävarman tulevaisuuden kanssa vaikuttavat jaksamiseen. Nuorten siirtymää opiskelusta työelämään tulisi tukea paremmin esimerkiksi mentoroinnilla ja toimivalla perehdytyksellä.

Ammattijärjestöt tarvitsevat nuoria

Jotta OAJ voi tulevaisuudessakin säilyä yhtenä suurimmista ja vaikuttavimmista ammattijärjestöistä, sen pitää onnistua houkuttelemaan nuoret mukaan toimintaan. Ja jotta nuori liittyy ammattijärjestöön, hänen on tunnettava itsensä tervetulleeksi ja osalliseksi yhteisössä. Hänen on voitava kokea oma jäsenyytensä merkitykselliseksi paitsi itselleen myös järjestölle.

Jotta nuori liittyy ammattijärjestöön, hänen on tunnettava itsensä tervetulleeksi ja osalliseksi yhteisössä.

Nuorten äänen on tultava järjestössä esiin tasavertaisena muiden äänten kanssa. Sitä kautta järjestöön kuuluminen muuttuu merkityksellisemmäksi ja osallisuuden tunne vahvistuu.
 
Opeopiskelijat haluavat myös olla rakentamassa tulevaisuuden ammattijärjestöään sellaiseksi, johon he haluavat kuulua.
 
Tähän on mahdollisuus, sillä osana järjestötoiminnan uudistamista voidaan mahdollistaa opiskelijoiden äänivaltaisuus. Onko valtuusto valmis ottamaan meidät tasavertaisiksi päätöksentekijöiksi?

Saana Ylikruuvi

SOOLin puheenjohtaja

Twitterissä @saanaylikruuvi

  • Opettajaksi opiskelevien järjestön eli SOOLin puheenjohtajana Saana Ylikruuvi pitää opiskelijoiden ääntä esillä OAJ:n ja Akavan hallituksessa.