• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Blogi: Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta

23.01.2020 - 09.15 Blogi
Kuvituskuva

Asiassa kuin asiassa palataan aina luottamukseen. Tämän huomion teki Työturvallisuuskeskuksen työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia ratkaisukeinoja työyhteisöjen ongelmatilanteisiin.

Työyhteisöjen ongelmatilanteisiin ratkaisukeinoja Työturvallisuuskeskuksessa pohtinut työryhmä päätyi tuottamaan Luottamustunti-verkkotyökalun ja rakentamaan verkkosivuston luottamus-teemasta huomattuaan, että ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa luottamus on keskeisin menestystekijä. Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta.

Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta.

Teimme saman havainnon syksyllä 2019 käytyjen keskustelujen pohjalta yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmässä eli työhyvinvointityöryhmässä.

Päätimme perehtyä luottamusteemaan tarkemmin ja kutsuimme Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon kertomaan meille, miksi luottamus on työyhteisössä tärkeää.

Luottamus on sosiaalista pääomaa

Työelämässä taloudellisen pääoman ohella organisaatioiden kilpailukykyyn vaikuttaa myös sen sosiaalinen pääoma. Luottamus merkitsee psykologista turvallisuutta, ja se on työyhteisön toimivuuden kannalta äärimmäisen tärkeää.

Päivi Rauramon mukaan luottamus on psykososiaalista turvallisuutta, joka tarkoittaa mm. vapautta epäilyksistä, huolesta ja pelosta sekä sitä, että on suojeltu vaaroilta. Rauramo toteaa, että luottamus voidaan määritellä myös tunteeksi, joka kohdistuu johonkin ja se voi olla positiivista, neutraalia tai negatiivista.

Rauramo on myös työhyvinvoinnin portaat -mallissaan asettanut luottamuksen yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi työhyvinvoinnin kannalta.

Luottamuksella on työyhteisön läpileikkaava vaikutus

Luottamus tai sen puute voi ilmetä työyhteisössä lukuisilla tavoilla. Luottamuksen puuttuminen voi näkyä esimerkiksi siten, että heikkouksia ja virheitä salataan, apua ei pyydetä eikä tarjota yli vastuurajojen ja ollaan kateellisia sekä pitkävihaisia.

Luottamuksen ilmapiirissä puolestaan on helppo ottaa asioita puheeksi, myöntää virheitä, pyytää ja antaa apua, arvostaa muita sekä viihtyä yhdessä.

Luottamuksen ilmapiirissä on helppo ottaa asioita puheeksi, myöntää virheitä, pyytää ja antaa apua, arvostaa muita sekä viihtyä yhdessä.

Luottamuksella on tutkimuksissa todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia työyhteisöön:
  • Parantaa työilmapiiriä, työtyytyväisyyttä ja johtamisen tehoa
  • Lisää viestinnän tehokkuutta ja yhteistyötä organisaatiossa
  • Vähentää kontrollin tarvetta sekä muodollisten sopimusten suhteellista merkitystä (mm. ajankäyttö kirjaamiseen vähenee)
  • Lisää sitoutumista organisaatioon ja sen päämääriin
  • Parantaa suoritustasoa
  • Vähentää konflikteja ja helpottaa niiden ratkaisemista
  • Helpottaa muutosten läpivientiä
  • Lisää innovatiivisuutta.

Luottamus on positiivinen voima, jonka vaikutus saa työyhteisön kukoistamaan. Turvallinen työ on luottamuksen perusta ja luottamus puolestaan työhyvinvoinnin edellytys. Vastaavasti tuottavuus ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Lue lisää Luottamustunti-työkalusta

Blogikirjoitus on laadittu yhteistyössä yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmässä eli ”työhyvinvointityöryhmässä”. Työhyvinvointiryhmä julkaisee kevään 2020 aikana neljä blogikirjoitusta työhyvinvoinnista. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.

 

Työhyvinvoinnin lukuvuosi

OAJ tarjoaa työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden ongelmiin vastataan kuukausittain vaihtuvin teemoin. Tutustu vinkkeihin ja hyvinvointietuihin!

Työhyvinvointivuosi
 
Työhyvinvointiblogi
Työhyvinvointiblogi