• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eipä tiedetty koronasta, kun työturvallisuuslaki säädettiin

11.05.2020 - 14.19 Blogi
Kuvituskuva

Osa suomalaisista tekee koronan aikaan töitä kotoa käsin, osa työpaikalla entiseen tapaan. Vaikka tilanteet ovat erilaisia, työturvallisuuslaki on yhteinen – siinä säädetään työntekijöiden turvallisuudesta ja siihen liittyvistä vastuista. Lakia säädettäessä ei koronasta tiedetty, mutta nyt korostuu lain noudattamisen tärkeys, kirjoittaa OAJ:ssä toukokuussa aloittanut erityisasiantuntija Teija Golnick.

Olemme koronan vuoksi jakautuneet Suomessa työntekijöinä erilaisiin ryhmiin. Osa meistä tekee etätyötä, osan työpaikka on edelleen sama kuin ennen poikkeusaikaa. Osa on turvallisessa työympäristössä, mutta ilman työkavereita ja ehkä normaalia huonommalla ergonomialla. Osa on aiempaa turvattomammassa, mutta kuitenkin tutussa työympäristössä.

Myös työn määrä on muuttunut. Valtaosalla opettajista työn määrä on kasvanut, joillain taas vähentynyt esimerkiksi palvelutoiminnan tarpeen vähentyessä. Jotkut ihmiset voivat liikkua melkein kuten ennenkin, kun toisille liikkuminen on huomattavasti rajoitetumpaa.

Laki velvoittaa parantamaan työolosuhteita

Mitä tämä kaikki tarkoittaa työsuojelun näkökulmasta?

Katsoin peruutuspeiliin. Voimassa oleva työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 2003 ja korvasi aiemman vuonna 1958 annetun työturvallisuuslain.  Pian 20 vuotta nykyinen työturvallisuuslaki on säätänyt selkeästi työturvallisuuden hallinnasta sekä työnantajan velvollisuudesta parantaa työolosuhteita.

Myös työntekijöille työturvallisuuslaki toi uusia velvollisuuksia. Heidän tulee noudattaa työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita sekä muutenkin noudattaa työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työntekijän on käytettävissään olevin keinoin huolehdittava niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän tulee myös välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Oppisimmeko viimein sairastamaan kotona?

Jokaisella työpaikalla luodaan yhdessä työyhteisöjä ja niiden toimintakulttuuria. Vaikka työturvallisuuslakia säädettäessä ei koronasta ollut tietoa, on nyt erityisen tärkeää, että lakia noudatetaan.

Oletko saanut työnantajaltasi ohjeita siitä, miten toimia nopeasti muuttuneessa tilanteessa? Oletko saanut ohjeita työvälineiden käyttöön tai saatavuuteen? Oletko huolehtinut omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä?

Uskon, että olet huolehtinut ja huoltakin kantanut.

Painotettiinko erityisesti maaliskuussa 2020, että töihin ei saa tulla sairaana? Ja eikö ole merkillistä, että meille täytyy erikseen painottaa, että sairaana ei saa tulla töihin? Senhän luulisi olevan itsestään selvä asia. 

Tämän kevään kokemuksen tulos saattaa olla, että sairaana voi, uskaltaa ja täytyy sairastaa kotona. Työtä ei sairaana tule tehdä. Saattaa olla, että tämän kevään kokemusten myötä sairauslomat vähentyvät.

Miten se olisi mahdollista? No, sairaudet eivät pitkity, kun ne hoidetaan heti alkuvaiheessa – esimerkiksi flunssat lepäämällä ja ehkä myös elämän kiirettä vähentämällä. Ehkä opimme sen, toivottavasti emme unohda.


Vaalitaan turvallisuutta yhdessä

Hallituksen esityksessä todetaan, että työntekijää voidaan pitää monessa mielessä oman työnsä parhaana asiantuntijana. Vaikka päävastuu turvallisuudesta on työnantajalla, on tärkeää, että myös työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä sekä erityisesti sen suorittamisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen.

Työsuojeluvaltuutetut toimivat tärkeinä linkkeinä työntekijöiden ja työnantajien välillä. Olemme OAJ:ssä laatineet työsuojeluvaltuutettujen avuksi tarkastuslistan asioista, jotka on syytä huomioida, kun palataan lähiopetukseen.

Tänään on julkaistu myös erityisesti koulujen johdolle suunnatut työturvallisuusohjeet, joiden tavoitteena on varmistaa, että työntekijöiden ja lasten paluu lähiopetukseen onnistuu mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Ohjeiden laatimisessa yhteistyötä ovat tehneet Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos.

Voit tutustua ohjeisiin esimerkiksi KT:n verkkosivuilla

 

Teija Golnick

OAJ:n erityisasiantuntija

Teija on kauppatieteiden ja hallintotieteiden maisteri, joka aloitti OAJ:ssä toukokuun alussa. OAJ:ssä hän työskentelee edunvalvontapalveluissa ja keskittyy erityisesti työsuojeluun ja yhteistoiminta-asioihin. Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi LAMKissa henkilöstöpäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä sekä LUT-yliopistossa HR-päällikkönä. 

 

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!