• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Harrastustoiminta saa uuden mallin ja rahaa – opettajiakin tarvitaan

10.06.2020 - 10.50 Blogi
Kuvituskuva

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Siinä Marinin hallitusohjelmaan kirjattu tavoite. Miten tavoitteeseen päästään? Ottamalla koulut ja opettajat mukaan ja varmistamalla, että jokainen voi oikeasti löytää itselleen sopivan harrastuksen, kirjoittaa OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen.

Hallitus aloitti työnsä vuosi sitten. Muistatko vielä hallitusohjelmaan kirjatun ”Suomen mallin”?

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Näin linjataan Marinin hallitusohjelmassa. Ja vaikka valmistelu on jäänyt koronakeväänä vähälle huomiolle, asia on edennyt.

Myös OAJ on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä on valmistella konkreettinen esitys Suomen mallista – siitä, miten jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan mieluinen harrastus koulupäivien yhteydessä.  
 
Perheiden näkökulmasta uudistus on varmasti tervetullut. Koulupäivien yhteydessä tapahtuva harrastustoiminta voi parhaimmillaan siirtää harrastamisen painopistettä illoista alkuiltapäivään, lisätä perheiden yhteistä aikaa ja vähentää kuljetusrumbaa. Monen perheen iltoja helpottaisi se, että lapsen soittotunti tai koripalloharjoitukset olisivatkin heti koulupäivän päätyttyä koulun tiloissa.  
 
Mallin toteutus käytännössä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Miten varmistetaan, että harrastustarjonta on monipuolista, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu? Entä miten vältettäisiin se, että joudutaan keksimään pyörä kokonaan uudestaan? 

Kouluja tarvitaan mukaan 

Koulujen ja harrastustoiminnan yhteen sovittaminen vaatii paljon yhteistyötä ja yhteissuunnittelua niin koulukuljetusten kuin lukujärjestystenkin osalta. Siksi OAJ on pitänyt esillä, että koulujen pitää olla aktiivisesti mukana harrastustoiminnan mahdollistamisessa.  

OAJ on pitänyt esillä, että koulujen pitää olla aktiivisesti mukana harrastustoiminnan mahdollistamisessa.  

Tilakustannukset eivät saa olla opetuksesta pois 

Valmistellussa toteutussuunnitelmassa Suomen mallin rahoitus on tarkoitettu suurelta osin ulkopuolelta kouluille tuotavan maksuttoman harrastustoiminnan tukemiseen. Tätä varten koulutuksen järjestäjien olisi avattava tilansa maksutta muiden toimijoiden käyttöön.  
 
Tilat eivät tietenkään ole kenellekään ilmaisia ylläpitää, joten on tärkeää pitää huolta siitä, että tilakustannuksia ja iltakäytön mahdollistamista ei rahoiteta mallin perusteella opetuksen kustannuksella.  

Opettajien osaaminen hyötykäyttöön 

Suomen mallin tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Esimerkiksi tukea tarvitsevat lapset jäävät helposti harrastustoiminnan ulkopuolelle.  
 
Opettajat tuntevat lapset ennalta. Opettajien pedagoginen osaamisen ja oppilaiden tunteminen kannattaakin hyödyntää myös Suomen mallin toteutuksessa.

Opettajien avulla on mahdollista saada harrastustoimintaan mukaan niitä lapsia ja nuoria, joilla on muuten korkea kynnys osallistua harrastustoimintaan. Osa opettajista pitää jo nykyisellään kerhotoimintaa vapaaehtoisesti ja saa siitä lisäansiota – tätä kannattaa hyödyntää myös jatkossa. 

Valmistelun yhteydessä OAJ onkin vaatinut malliin kirjausta siitä, että Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa voivat toteuttaa opettajat ja että koulujen kerhotoiminta voi olla osa mallia. 

Kerhotoiminnan vahvistamisen pitää näkyä myös euroissa 

Hallitusohjelmassa mainitaan yhtenä Suomen mallin tavoitteena, että mallilla vahvistetaan kerhotoimintaa. Valtion budjetissa ei vahvistamista näy.  

Vuonna 2019 kerhotoimintaan käytettiin 5  850  000 euroa. Tälle vuodelle 2020 kerhotoimintaan on varattuna alle puolet, vain 2  850  000 euroa.  

Suomen mallin pilotteihin vuodelle 2020 esitetään puolestaan kesäkuun alun lisätalousarviossa 10 miljoonaa euroa. Vuodesta 2021 eteenpäin rahoitusta on kehyksen mukaan 14,5 miljoonaa euroa. 

Suomen mallin mukaisen harrastustoiminnan pitää olla yhdenvertaisesti kaikkien lasten ja nuorten tavoitettavissa, ja tämä varmistetaan parhaiten antamalla kouluille ja opettajille osa harrastustoiminnan järjestämisvastuusta. Niilläkin pienillä paikkakunnilla, joilla ei ole tarjolla kuin muutaman urheilulajin ohjattuja harrastusmahdollisuuksia, oman koulun opettajien ammattitaidolla harrastustarjonnasta voidaan saada niin laaja, että jokaiselle oppilaalle löytyy mieluisa harrastus. 

Opettajien ammattitaidolla harrastustarjonnasta voidaan saada niin laaja, että jokaiselle oppilaalle löytyy mieluisa harrastus.  

Siksi Suomen mallin rahoitusta pitää jatkossa suunnata myös koulun kerhotoiminnan rahoitukseen. 

Muistetaanhan monipuolisuus? 

Liikunta ja urheilu on tärkeä osa harrastustoimintaa, ja ne kulkevat varmasti mukana Suomen mallissa. Kaikkia oppilaita ei kuitenkaan saada mukaan harrastustoimintaan, jos tarjonnassa ei huomioida riittävän monipuolisesti kaikkia harrastamisen osa-alueita. 
 
OAJ:n mielestä Suomen mallin pysyvästä rahoituksesta pitääkin jatkossa kohdentaa rahoitusta myös perusopetuksen yhteydessä tarjottavan ryhmämuotoisen taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Tällä haluamme varmistaa, että harrastustoiminnan rahoitusta ohjautuu taide- ja kulttuuriharrastusten mahdollistamiseen.  

Tavoite on hyvä ja ansaitsee mallin, jolla tavoitteeseen päästään 

Toivotaan, että Suomen malli saadaan lähiaikoina julkaistua ja luovutettua ministeri Hanna Kososelle.

Tämän poikkeuksellisen kevään jälkeen on tärkeää saada syksyllä kouluissa harrastustoiminta pyörimään täysipainoisesti ja oppilaille mieluisassa muodossa. 

Sari Jokinen 

OAJ:n erityisasiantuntija 

Twitterissä @Sari_S_Jokinen

Sari Jokinen
Sari Jokinen