• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Joustavat aikuisten kouluttajat

24.02.2020 - 10.39 Blogi
Kuvituskuva

Aikuiskoulutuskeskusten opettajat ja opinto-ohjaajat ovat avainasemassa, kun työelämä ja yhteiskunta muuttuvat. Työikäisiltä vaaditaan uuden oppimista ja osaamisen kehittämistä. Opettajilla on tietotaitoa aikuisten ohjaamiseen ja toimivat työelämäverkostot, joita jatkuva oppiminen edellyttää.

Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat eri elämäntilanteissa oleville aikuisille laajasti ja monipuolisesti opintoja, joiden päämääränä voi olla esimerkiksi työllistyminen, osaamisen kehittäminen tai yhteiskunnallisten taitojen laajentaminen. Aikuiskoulutuskeskukset pystyvät hyvinkin nopeasti reagoimaan koulutustarpeisiin. Erilaisia koulutuksia ovat muun muassa ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, työvoimakoulutukset, kotoutumiskoulutukset ja pätevyyskorttikoulutukset.

Osaamisen kehittämisen laadusta kiinni pitävät ja alan työehtosopimusta noudattavat aikuiskoulutuskeskukset ovat hävinneet kilpailutuksia yrityksille, joiden pääasiallinen tavoite on voiton maksimointi, eivät opiskelijan tarpeet ja tulevaisuus.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten kilpailijoiksi erityisesti kotoutumiskoulutuksessa ja työvoimakoulutuksessa on ilmestynyt ns. reppufirmoja. Osaamisen kehittämisen laadusta kiinni pitävät ja alan työehtosopimusta noudattavat aikuiskoulutuskeskukset ovat hävinneet kilpailutuksia yrityksille, joiden pääasiallinen tavoite on voiton maksimointi, eivät opiskelijan tarpeet ja tulevaisuus. Tästä on seurannut aikuiskoulutuskeskuksissa yt-neuvotteluita, mikä on johtanut opettajien irtisanomisiin ja lomautuksiin. Häviäjiä ovat myös reppufirmoissa työskentelevät opettajat, joiden minimityöehtoja ei ole määritelty työehtosopimuksella. Nollatuntisopimukset ovat yleisiä.

OAJ valmistelee parhaillaan kotoutumiskoulutuksen laatukriteereitä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena on, että opetushenkilöstöllä on opettajan kelpoisuus, työehdot ovat kunnossa, materiaalit, välineet ja tilat ovat koulutukseen soveltuvat ja kaikki koulutusta järjestävät noudattavat opetussuunnitelmaa.

Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen sekä jatko-ohjaus ja koulutuksen vaikuttavuuden seuranta ovat osa laatua. Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa nämä kriteerit täyttyvät, toisin kun reppufirmoissa.

Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa laadun kriteerit täyttyvät, toisin kun reppufirmoissa.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus on irtisanottu päättymään 31.3., eli nykyiseen sopimukseen sisältynyttä optiovuotta ei käytetä. Vanhaa sopimusta noudatetaan kuitenkin siihen asti, kunnes uusi sopimus on astunut voimaan.

OAJ jätti 12.2. neuvottelutavoitteensa Sivistystyönantajille. Neuvottelutavoitteet ovat osa kokonaisuutta, joka tarkentuu lähiviikkoina ja -kuukausina. Vaikka yksityisten ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimus on perusrakenteeltaan oikein noudatettuna suhteellisen toimiva, opettajien työsuhteen ehdoissa riittää edelleen parannettavaa. Seuraavat neuvottelut pidetään 26. helmikuuta.

Minna Vakkuri
työmarkkina-asiamies, OAJ

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • Ajankohtaista sopimuksista -sivulle olemme keränneet usein kysyttyjä kysymyksiä sopimusaloittain. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.

PSST! Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!