• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Katse eteenpäin poikkeustilasta – Näistä syistä on varauduttava varhaiskasvatuksen tarpeen kasvuun

27.04.2020 - 15.59 Blogi
Kuvituskuva

Koronarajoitusten purkaminen saattaa heijastua varhaiskasvatukseen lapsimäärän nopeanakin kasvuna. Myös kesän lomajärjestelyt todennäköisesti poikkeavat aiemmista vuosista, ja elokuussa varhaiskasvatukseen vaikuttavat säännösmuutokset. Lomautukset eivät sovi tähän tilanteeseen missään nimessä, kirjoittaa erityisasiantuntija Auli Setälä.

Opettajien ja päiväkodin johtajien työ varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on ollut poikkeuksellisen vaativaa koronan aikana. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat kokevat työnsä poikkeusoloissa tärkeäksi, mutta heitä kuormittaa pelko oman ja läheisten terveyden puolesta. Samaan aikaan stressiä aiheuttaa mahdollinen lomautus.  Huoli ilmeni OAJ:n varhaiskasvatuskyselyssä, johon vastasi yli 2 000 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaa, erityisopettajaa ja päiväkodinjohtajaa.

Huolestuttavassa tilanteessa korostuu viranomaisen selkeiden toiminnan toteuttamiseen ja työturvallisuuteen antamien ohjeiden merkitys. Edelleen odotetaan viranomaisen linjausta, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tulee noudattaa kokoontumisten kymmenen henkilön enimmäisrajaa kuten muuallakin. On kohtuullista, että nyt, kun päättäjät vappuviikolla harkitsevat rajoitusten hallittua purkamista, tämä tilanne korjataan. Jos kymmenen hengen rajoitusta ei poisteta muilta kokoontumisilta, tulee se selkeästi linjata koskemaan myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta, niin työntekijöitä kuin lapsia.

Samalla tarvitaan ohjeet varhaiskasvatukseen niille työnantajille, jotka eivät ole osanneet riskien mukaisesti laatia tarvittavia turvallisuusohjeita ja näin suojata työntekijöitä.

Rajoitusten purkaminen heijastuu päiväkoteihin

Jos rajoitustoimia puretaan, sillä on oletettavasti heijastusvaikutuksia varhaiskasvatukseen. Jos esimerkiksi perusopetuksen oppilaita siirtyy takaisin lähiopetukseen, kouluihin menevien opettajien lapsista ainakin osa saapuu päiväkotiin. Myös esimerkiksi palvelujen avautuminen ja liikenteen lisääntyminen osaltaan vaikuttavat lapsiin ja varhaiskasvatuspalveluihin. Päiväkodissa se voi tarkoittaa lapsimäärän huomattavaakin lisääntymistä varsin nopeasti.

Päiväkotien lapsimäärät ovat laskeneet noin neljännekseen tavallisesta, mutta viitteitä määrän kasvusta on ollut viime viikkoina. Lasten määrän lisääntymiseen tulee varautua huolellisesti ja ennakoiden, jotta turvallisuustekijät tulee huomioiduksi.

Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun lomautukset ovat jo päällä monissa yksityisissä päiväkotiyrityksissä ja kunnissa lomautusten aalto uhkaa. Lomautuksia ollaan myös jo perumassa. Missään tapauksessa lomautuksia ei pidä toteuttaa tilanteessa, jossa on odotettavissa päätöksiä, jotka todennäköisesti vaikuttavat lasten määrään päiväkodeissa. 

Opettajan työaikaresurssia kannattaa käyttää myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen ja suunnitteluun, arviointiin ja hyvien käytänteiden jakamiseen sekä opetusmateriaalin laatimiseen ja koulutukseen.

Lasten määrän lisääntymiseen tulee varautua huolellisesti ja ennakoiden, jotta turvallisuustekijät tulee huomioiduksi.

Kesän tilanne ennalta arvaamaton

Lomakäytännöt tulevana kesänä voivat poiketa suuresti aiemmista vuosista, onhan tilanne nyt kesän lähestyessä varsin erilainen kuin aiemmin eikä tulevasta ole tietoa. Monilla vanhemmilla ei luultavasti ole omasta eikä lapsen kesästä suunnitelmaa, jonka tietäisi pitävän paikkansa. Isovanhemmat eivät ensi kesänä oletettavasti voi entisissä määrin tarjota lastenlapsilleen ekstralomia.

Ennakoidaanko kunnissa poikkeuksellisen ennakoimattomuuden vaikutuksia kesän varhaiskasvatustarpeisiin, vai mennäänkö sen enempää miettimättä viime kesän mallilla – ja vähennetään opetushenkilöstöä lisäksi vielä lomautuksilla?

Viisas päättäjä varautuu hyvin ennalta arvaamattomaan. Tartuntojen välttämiseksi varhaiskasvatuksen lapsiryhmät tulee pitää mahdollisimman pieninä ja väljinä. Kun tilanne on akuutti, päiväkoteja tai lapsiryhmiä ei tule yhdistää. Lakisääteistä henkilöstömitoitusta ja -rakennetta tulee noudattaa.  

Tartuntojen välttämiseksi varhaiskasvatuksen lapsiryhmät tulee pitää mahdollisimman pieninä ja väljinä.

Säännösmuutokset vaikuttavat elokuussa

Uuden toimintakauden alkaessa elokuun alussa tulevat voimaan myös varhaiskasvatuksen säännöksiä koskevat muutokset. Suhdeluku kolme vuotta täyttäneillä lapsilla palautuu paremmaksi, 1:8:sta 1:7:ään ja kaikki lapset saavat subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen voi osallistua entistä useampi lapsi, mutta päiväkotien lapsiryhmien tulee olla pienempiä. Lapsilla on silloin oikeus yhtäläisesti varhaiskasvatukseen, olipa huoltajat töissä, opiskelemassa, lomautettuja, työttömiä tai perhevapailla.

Niissä kunnissa, joissa otettiin käyttöön edellisen hallituksen toteuttamat varhaiskasvatukseen kohdistuneet heikennykset, voi näillä muutoksilla olla isojakin vaikutuksia päiväkotipaikkojen ja -tilojen tarpeeseen sekä varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointiin.

Viisas työnantaja pitää huolen, että sillä on elokuuta varten riittävästi koulutettuja kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia päiväkoteihin.

Varhaiskasvatukseen voi osallistua entistä useampi lapsi, mutta päiväkotien lapsiryhmien tulee olla pienempiä.

Ydintehtävä esiin puheissa ja teoissa

Poikkeustilanne vaikuttaa painaneen julkisessa keskustelussa unohduksiin varhaiskasvatuksen ydintehtävän ja merkityksen lapsille. Useat vastaajat kertoivat kokeneensa varhaiskasvatustyön arvostuksen laskeneen pelkäksi lasten hoitamiseksi. Uutisoinnissa varhaiskasvatus näyttäytyykin lähinnä työvoima- ja sosiaalihuollollisena päivähoitona.

Varhaiskasvatuksen laadukkaan työn soisi saavan vahvistusta puheissa ja teoissa, ettei heikko arvostus koronatilanteen kuormittavuuden ja lomautusuhan vuoksi edelleen lisäksi heikennä alan vetovoimaa. Arvostuksen varhaiskasvatuksessa tehtävää tärkeää työtä kohtaan tulisi näkyä nyt kaikin tavoin, myös työnantajan toiminnassa.

Jopa 81 prosenttia OAJ:n kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajista ja päiväkodin johtajista oli sitä mieltä, että haastavasta tilanteesta huolimatta omalla työllä on suuri merkitys.

Auli Setälä
Erityisasiantuntija

Koronavirus: Ohjeita ja tietoa poikkeusoloista

  • OAJ kokoaa verkkosivuilleen vastauksia jäsenten koronavirusta koskeviin kysymyksiin. Tutustu: oaj.fi/koronavirus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii koronaviruksesta ja siihen varautumisesta täällä.
  • Opetushallitus julkaisee verkossa ohjeita ja tukimateriaalia opettajille sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tutustu täällä!
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa koronavirustilannetta ja vastaa kysymyksiin. Tutustu THL:n tilannekuvaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin!
  • Työterveyslaitos ohjeistaa työpaikkoja koronavirusepidemian ehkäisemisestä. Tutustu ohjeisiin!