• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kiky-tunnit jäämässä nykymuodossa historiaan

09.03.2020 - 12.47 Blogi
Kuvituskuva

Kilpailukykysopimuksessa sovitut 24 palkatonta lisätuntia ovat poistuneet jo tehdyistä sopimuksista. Opetusalan kiky-ratkaisut selviävät lähiaikoina.

Esimerkiksi kemian perusteollisuuden työehtosopimuksessa todetaan seuraavasti: Poistetaan kohta ”Kilpailukykysopimuksen perustuvan 24 tunnin työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017” ja kaikki siihen liittyvät työehtosopimusmääräykset”.

Kiky-tunnit on siis kuopattu ja talkootunnit nykymuodossaan poistuvat. Kiky-tunneista käyty vääntö osoittaa, että kummallakin osapuolella on ollut asiassa vahva oma toisilleen vastakkainen intressi. Tällaisessa tilanteessa sopuun päästään tavallisesti kompromissilla. Näin on käynyt myös kiky-tuntien suhteen.

Kikyn tilalle on useimmiten tullut erilaisia työaikajoustoja tai lisää työ- tai koulutusaika

Kikyn tilalle on useimmiten tullut erilaisia työaikajoustoja tai lisää työ- tai koulutusaikaa. Esimerkiksi edellä mainitussa kemian sopimuksessa kikyn tilalle on tullut työajan pidentäminen 10 tuntiin äkillisen tai poikkeuksellisen tuotannollisen tilanteen vuoksi kolmen päivän varoitusajalla.

Palkanmaksu säilyy säännöllisen työajan mukaisena pidennettyä työaikaa tehdessä eli ylityökorvauksia ei makseta. Tapauskohtaisesti työntekijällä on mahdollisuus kieltäytyä työaikamuutoksista henkilökohtaisiin syihin vedoten. Kiky-tunteihin verrattuna pakottavuus on siis lievempi.

Muita kikyn kompensaatiotapoja ovat esimerkiksi tuotannollisista syistä johtuva 16 tunnin lisätyö peruspalkalla ja kahdeksan tunnin koulutusvelvoite niin ikään ilman ylityökorvausta. Vientiteollisuudessa lisätyön määrä voi olla jopa 172 tuntia vuodessa ilman ylityökorvausta. Pakkoa ei tässäkään ole, mutta työnantajien mukaan halukkuutta tehdä lisätyötä alhaisemmalla korvauksella on koko ajan enemmän.

Metsäteollisuuden sopimuksessa kikyn tilalle tuli ns. juhannusseisokin lyhentäminen vuorokaudella. Aikaisemmin tuotantoa on pidetty juhannusviikolla käynnissä kolminkertaisella palkalla keskiviikosta lähtien. Nyt ylityökorvaukset alkavat juosta vasta torstaina.

Koska sopimuksiin on päästy, on ilmeistä, että kumpikin osapuoli katsoo voittaneensa jotain.

Teknologiateollisuuden laskelmissa 24 lisätunnin arvoksi saatiin 1,4 prosenttia palkkakustannuksista. On vaikeaa arvioida, mikä rahallinen merkitys tehdyillä työaikaratkaisuilla on ollut. Koska sopimuksiin on päästy, on ilmeistä, että kumpikin osapuoli katsoo voittaneensa jotain.

Julkisella sektorilla kiky-sopimukseen liittynyt määräaikainen lomarahojen leikkaus on päättynyt eivätkä lomarahat ole neuvottelujen kohteena. Kiky-tunnit sen sijaan ovat meilläkin neuvottelupöydässä.

Se, millaisiin ratkaisuihin opetusalan neuvotteluissa päädytään, ratkeaa lähiaikoina.

Kuntatyönantaja on omissa laskelmissaan saanut kiky-tuntien arvoksi 1,3 prosenttia. On selvää, että muilla aloilla saavutetut ratkaisut heijastuvat myös näihin neuvotteluihin. Se, millaisiin ratkaisuihin opetusalan neuvotteluissa päädytään, ratkeaa lähiaikoina. Sopuun päästään, kun kumpikin osapuoli saa jotain.

Mika Väisänen 
Ekonomisti, OAJ

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!