• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Nämä 3 ongelmaa toistuvat yksityisissä päiväkodeissa – Ongelmiin on onneksi ratkaisu

18.02.2020 - 08.00 Blogi
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajat ja johtajat haluavat tehdä työnsä hyvin, onpa työnantajana kunta tai yksityinen päiväkoti. Harri Myllynen tapasi puolen vuoden aikana suuren joukon varhaiskasvatuksen opettajia ja johtajia yksityisissä päiväkodeissa ja keskusteluilloissa. Niissä näyttää toistuvan kolme ongelmaa, joiden ratkaiseminen vaatii sitä, että työntekijät yhdistävät voimansa.

Suomessa on tuhat yksityistä päiväkotia, kertoo vuoden takainen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportti. Isot varhaiskasvatusyritykset ovat vallanneet alaa. Kolme suurinta yritystä pyörittää jo liki 40:ää prosenttia kaikista yksityisistä päiväkodeista.

Ongelmat näyttävät lisääntyneen, samat kysymykset toistuvat

Viime vuosina ovat yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien jäsenten yhteydenotot OAJ:hin lisääntyneet huomattavasti. Moni opettaja ja päiväkodin johtaja kertoo ongelmista työskentelyolosuhteissa ja työsuhteen ehdoissa. Myös julkisessa keskustelussa yksityisiä päiväkotia koskevat epäkohdat nousevat esiin korostetusti verrattuna kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Myös julkisessa keskustelussa yksityisiä päiväkotia koskevat epäkohdat nousevat esiin korostetusti verrattuna kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Eri puolilla Suomea vetämissäni keskusteluilloissa yksityisten päiväkotien opettajat ja johtajat nostivat esiin kolme ongelmaa ylitse muiden: Opettajille valuu lisää tehtäviä, jotka eivät heille kuulu, suunnitteluun ei ole mahdollisuutta ja palkka on liian pieni.

1. Opettajan pitää saada keskittyä ydintehtäväänsä

Millaisia ovat esimiehen määräämät muut työtehtävät? Mihin kaikkeen opettajan pitää taipua?

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviksi valuu nyt liian usein asioita, joilla ei juurikaan ole tekemistä opettajan pääasiallisten työtehtävien, siis kasvatuksen ja opetuksen kanssa. Esimies määrää opettajille esimerkiksi lasten aterioihin, päiväkotien siisteyteen ja piha-alueiden turvallisuuteen liittyviä tehtäviä. Onko tässä mitään järkeä?

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviksi valuu nyt liian usein asioita, joilla ei juurikaan ole tekemistä opettajan pääasiallisten työtehtävien kanssa.

Henkilöstökustannukset ovat kiistatta suurin menoerän varhaiskasvatuspalveluissa, mutta ei voi olla niin, että niitä minimoimalla haetaan haetaan yrityksille voittoja ja samalla vääjäämättä heikennetään varhaiskasvatuksen laatua.

2. Toiminnan suunnitteluun arviointiin ja kehittämiseen pitää varata aikaa

Millä ajalla, missä tilassa ja millä välineillä suunnittelua, arviointia ja kehittämistä muka ehtii ja voi tehdä? kysyvät yksityisten päiväkotien opettajat.

Sak-työaika on varhaiskasvatuslaista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista kumpuava varhaiskasvatuksen opettajan oikeus ja velvollisuus. Vastuu sak-työajan toteutumisesta on erityisesti toimipisteen johtajalla. On tärkeää varmistaa sekin, että saman palvelunjärjestäjän henkilöstöllä on yhtäläiset ja tasavertaiset mahdollisuudet sak-työajan toteutumiseen.

Viestiä sak-työaikaan liittyvistä haasteista on toki tullut vastaan sekä kunnalliselta että yksityiseltä sektorilta. Näyttää kuitenkin siltä, että yksityisissä päiväkodeissa ei sak-työajan lisäksi usein ole muuhun suunnitteluun ja valmisteluun juurikaan varattu aikaa, jota työehtosopimus edellyttää.

Lisähaasteita tuovat usein myös puutteet välineissä ja tiloissa. Tietokoneita on liian vähän, yhteydet pätkivät tai rauhallista työskentelytilaa ei yksinkertaisesti ole. 

3. Palkalla ei tahdo tulla toimeen

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan sopiva alkupalkka uraansa aloittavalla alemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle varhaiskasvatuksen opettajalle olisi noin 2700 euroa. Yksityisissä päiväkodeissa palkka jää nyt kauas siitä ja on noin 2200 euroa kuussa. Tämä on yksiselitteisesti liian vähän työstä, joka edellyttää korkeakoulututkintoa.

Yksityisissä päiväkodeissa palkka jää jälkeen myös kunnan palkoista, jotka nekin kaipaavat tuntuvaa korotusta. Kenenkään mielestä ei voi olla oikein, että yksityisten varhaiskasvatusyritysten voitto syntyy halpuuttamalla opettajien työtä. Samasta työstä tulee maksaa sama palkka, joten ensimmäinen korjausliike on saada yksityisen sektorin palkat samalle tasolle kuntasektorin kanssa.

Ongelmat ratkeavat, kun työntekijöillä on puolustaja

Jotta ongelmiin löydetään ratkaisu, olemme OAJ:ssä kiinnittäneet erityistä huomiota yksityisen varhaiskasvatussektorin opettajien ja johtajien edunvalvontaan.

Iso askel ratkaisuja kohti olisi se, että saisimme paikattua luottamusmiesjärjestelmän puutteet. Kun useimmasta yksityisestä varhaiskasvatusyrityksestä puuttuu opettajien ja johtajien etuja valvova luottamusmies, kasvavat esimerkiksi palvelussuhteen ehtoihin ja työskentelyolosuhteisiin liittyvät kysymykset liian usein ongelmiksi.

Iso askel ratkaisuja kohti olisi se, että saisimme paikattua luottamusmiesjärjestelmän puutteet.

Yksityisissä päiväkodeissa työskentelevät opettajat ja johtajat kokevat myös, että työyksikköä laajempi tuki ja yhteisöllisyys kollegoilta on kovin ohutta.

OAJ:ssä ja Varhaiskasvatuksen opettajien liitossa VOL:ssa haluamme olla ratkaisemassa ongelmia ja tarjoamassa kollegojen yhteisön. Jotta ongelmat saadaan ratkaistua, tarvitaan korkeampaa järjestäytymisastetta ja sitä, että yksityisiinkin päiväkoteihin saadaan luottamusmies.

Ammattijärjestöjä tarvitaan, jotta henkilöstö saa äänensä kuuluville heitä koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi yhteistoimintalaki edellyttää.

Ammattijärjestöjä tarvitaan, jotta henkilöstö saa äänensä kuuluville heitä koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi yhteistoimintalaki edellyttää.

Toivotammekin kaikki varhaiskasvatuksen opettajat ja johtajat ovat tervetulleiksi OAJ:n jäseniksi koulutustaustasta riippumatta. Vinkki: kun liityt maaliskuun loppuun mennessä, saat liittymislahjan. Lue lisää siitä ja jäsenyyden hyödyistä täältä.

 

Harri Myllynen

Järjestöpäällikkö
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL

 

Varhaiskasvatuksen opettaja: liittosi on OAJ

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

OAJ sydän vakaope.png